Как да помогнем на пушачите да откажат цигарите?

01.06.2011

Лекарите могат да имат голяма роля в мотивацията на своите пациенти да откажат цигарите. Дори и минималната лекарска консултация (1-3 минути) увеличава двукратно процента на пушачите, трайно отказали цигарите. Кратката лекарска консултация (3-10 минути) може да добави нови 2 % отказали се от пушенето. На фона на 2 400 000 пушачи в България това означава, че масовото прилагане на тези консултации може да  направи успешен опита на  нови 96 000 пушачи годишно да спрат употребата на цигарите. Прилагането на специализирана консултативна помощ увеличава процента на успех в отказването от тютюнопушене до 50 %.

 

Специализираните консултации за отказване от тютюнопушенето в България, за разлика от други страни в ЕС, не са приоритет на държавната политика. Това е причината България да е на второ място в ЕС по употреба на цигари, въпреки непрекъснато покачващите се цени на тютюневите изделия. При наличието на подготвени кадри и звена в системата на здравеопазването могат да бъдат постигнати значително по-добри резултати, ако се осигури екипен подход в консултантската дейност и тя се осигури финансово.

 

Всеки ОПЛ ежедневно се среща с десетки пациенти. Прилагането на минималната лекарска консултация (1-3 минути) може да им помогне в борбата с тютюневата зависимост. Минималната лекарска консултация не изисква специализирана подготовка и може да бъде прилагана при всеки преглед и от всеки лекар. Принципите на минималната лекарска консултация са:

  • Регистрация на статуса на пушенето при всеки преглед – настоящ пушач (брой цигари), бивш пушач, непушач;
  • Връзка на пушенето с повода за лекарската консултация;
  • Въпрос относно желанието да спре тютюнопушенето;
  • При декларирано желание – насочване към специализираните звена: консултанти-ОПЛ, кабинети в РЗИ за отказване от тютюнопушенето, Национална линия за отказване от тютюнопушенето 070010323;
  • При декларирано нежелание – регистрация в документацията и повдигане на въпроса за отказването при следващия преглед.

 

Кратката лекарска консултация изисква повече време – 3-10 минути разговор за тютюнопушенето и поради това има по-ограничена роля в сегашните условия. Този вид консултация изисква по-голяма мотивация на лекаря, известна теоретическа и практическа подготовка, както и налични печатни материали и брошури. Освен въпросите от минималната консултация, тя включва:

Програмата за лечение на тютюневата зависимост се прилага в специализираните кабинети по отказване от  тютюнопушене и от преминалите специално обучение лекари. Тя включва планирани срещи между консултанта и пациента в продължение на 30-60 дни. Базира се на равноправно взаимодействие между обучения консултант и частично мотивирания клиент с цел подкрепа и помощ на клиента в трудния му път за преодоляване на зависимостта от цигари. Програмата за лечение включва засилване на мотивацията на клиента, обучението му за справяне с проблемите при отказването от цигарите (лошо настроение и нервност, стресови ситуации, покачване на теглото, абстинентните симптоми, пропушванията по време на отказването, рецидивите). Клиентите се обучават да разпознават ситуациите, които провокират желанието за пушене, както и да се справят с тях. По преценка на лекаря могат да бъдат назначени медикаменти за подпомагане на процеса на отказване.  След успешен 30- дневен отказ от цигарите връзката с  клиентите продължава по телефона до 90-ия ден от спирането на цигарите, когато (по статистически данни) рискът от рецидиви на пушенето намалява значително.  

Програмата за лечение изисква предварително обучение на лекарите-консултанти. Списък на лекарите, обучени да прилагат програмата, можете да намерите тук.

< Назад