Въпроси и отговори за изписването на медикаменти

07.07.2012

Изписване на Амарил 3 и 4 мг  от: ОПЛ Дата: 05.07.2012 11:21:44

За трети път задавам един и същи въпрос и все още нямам конкретен отговор. Може ли ОПЛ да изпише на бланки МЗ-НЗОК № 5 и 5A Амарил 3 и 4 мг, т.к. в лекарствения списък фигурира ДДД 2 мг? Как може лекарят да предписва правилно медикаментите от реимбурсния списък, като в НЗОК отказват отговор на такъв елементарен въпрос, на който възможните отговори са ДА или НЕ?

 

•             Отговор от НЗОК  Дата: 06.07.2012 09:41:19

  

Уважаеми колега, ДДД дозата на лекарствените продукти в Лекарствения списък е препоръчителна и е необходима за изчисляване референтната стойност на международното непатентно наименование.
ОПЛ може да предписва на рецептурни бланки МЗ-НЗОК №5 и №5А Амарил 3 и 4 мг в доза по негова преценка. При предписване на лекарства ОПЛ следва да не превишава максималната денонощна доза на лекарствения продукт, която е посочена в кратката му характеристика. Основанието за това  е  „Наредба №4 от 4 март 2009г. за условията и реда за предписване на лекарствените продукти“.

Бележка на редактора: Максималната дневна доза Амарил според кратката характеристика е 6 мг

 

 
 Предписване на медикаменти по протокол  от: ОПЛ Дата: 06.05.2012 20:52:28

Преди седмица зададох въпрос за изписването на медикаменти по протокол, но не получих конкретен отговор. Сега допълвам въпроса. Медикамент Селсепт, предписан на трансплантиран пациент в доза 180 тб за 6 месеца с протокол. Опаковката е 100 тб. На първата рецепта е изписана 1 опаковка. Как да се предпишат останалите 80 тб от медикамента? Още една опаковка (с 20 тб повече от разрешеното в протокола), на брой таблетки (в противоречие с указанията от няколко години), да се изпрати пациента за нов протокол (неползвал половината от разрешеното му лечение)? Моля за конкретен отговор.

 

•             Отговор от НЗОК  Дата: 08.05.2012 12:18:47

Уважаеми/а колега, софтуерът на НЗОК е задължителен в работата на договорните партньори на НЗОК - аптеки и лекари. Информация по въпроса Ви е публикувана на интернет портала на НЗОК - в меню „За общопрактикуващи лекари“, подменю „Софтуер“.

Относно конкретния Ви въпрос: софтуерът на аптеките позволява отпускането на лекарствения продукт "CellCept caps.hard 250 mg x 100 бр." - на трансплантирано здравноосигурено лице - на блистери, дефинирани като „делими“ в Интегрираната информационна система на НЗОК (10 блистера по 10 caps.), от което следва, че може да се изпише останалото количество от лекарствения продукт на трансплантираното здравноосигурено лице.

 

 
Лекарства  от: Ивана Иванова Дата: 26.04.2012 14:49:14

Вярно ли е,че не може ОПЛ да изпише Eucreas + Glimegamma към един преглед ?Въведена ли е такава забрана?

 

•             Отговор от НЗОК  Дата: 04.05.2012 12:51:58

Уважаема г-жо Иванова, от 1 юни 2009 г. НЗОК не определя лекарствените продукти, цените им и заболяванията, за които ще заплаща. Медикаментите, нивото на заплащане на всички лекарствени продукти, както и конкретната стойност, която НЗОК заплаща, са определени от Комисията по цени и реимбурсиране към Министерството на здравеопазването. В колона „Ограничения в начина на предписване при различни индикации“ от Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък, изготвян от същата комисия към МЗ, срещу лекарствения продукт "Eucreas" е записано: „Не се комбинира с други Сулфанилурейни продукти“. Лекарственият продукт "GLIMEGAMMA" попада в групата на сулфанилурейните продукти.

 

Изпълняване на рецепти със срок различен от 30 дни  от: Нина Минчева Дата: 09.04.2012 17:25:44

Имам изписани вазопрен за 28 дни и дехидратин нео за 20 дни, фостер за 30 дни на различни рецепти. В аптеката "Нова" гр. Варна отказват да ми даватп вазопрен и дехидратин нео съответно на 28 и 20 дни, като казват ,че рецептите се изпълняват на 30 дни. Цитирах им Вашите отговори на подобен въпрос от 4 или6 април тази година, ,които защитават правата ми, но ми се отговаря, че такива са им нарежданията и ще ги глобят, ако ми ги изпълнят на дата различна от 30 ден. Като ги питам, какво ще взема останалите 2 и 10 денасъответствено, ми се отговаря, че има лекарство на свободни цени. Аптеката се намира в кв. "Възраждане" гр. Варна. Какво трябва да направя по въпроса, след като те признават само своите нареждания?

 

•             Отговор от НЗОК  Дата: 10.04.2012 14:48:01

Уважаема г-жо Минчева, съгласно изискванията, в сила от 16.02.2011 г., за работа на аптечната програма, с която работят аптеките, трябва да се контролират и датите на рецептите и сроковете им на валидност. Тази аптечна програма е задължителна за всички аптеки, договорни партньори на НЗОК, поради което аптеката няма основание да отказва изпълнение на рецепта за по–малък срок от 30 дни.

Когато лекарственият продукт е в по-малка опаковка (какъвто е Вашият случай) лекарят записва срока, за който се предписва лекарството, в рецептурната бланка, в амбулаторния лист и в “Рецептурна книжка на хронично болния”.
Задължително лекарят се съобразява с датата на отпускане на лекарствата от аптеката, документирана в рецептурната книжка на хронично болния.
Конкретно във Вашия случай, независимо дали месецът има 30 или 31 дни, щом опаковката на лекарствения продукт, който Ви е предписан, е например за 28 дни, Вие следва да изпълните в аптеката единична рецепта, или отрязък В от тройната рецептурна бланка на 29-ия ден, считано от датата на отпускане на отрязък А. Отрязък С  от тройната рецептурна бланка следва да изпълните в аптеката на 58-ия ден от датата на отпускане на отрязък А, ако отрязък В е изпълнен на 29-ия ден. Следователно, няма да останете без лечение.
НЗОК ще предприеме действия за извършване на проверка на аптеката, която е отказала да отпусне необходимите Ви лекарствени продукти.

 

 

"Лекарства с различен срок на различни рецепти???"  от: ОПЛ Дата: 06.04.2012 17:28:20

 "• Отговор от НЗОК Дата: 03.04.2012 15:21:06 ........... 4. и 5. Лекарствените продукти, които се отпускат за различен срок, трябва да се изписват на отделни рецептурни бланки,......"

Този текст в кой нормативен документ го прочетохте? Никъде не съществува такова изискване. В никое съвместно указание на БЛС и НЗОК няма изискване лекарствата с различен срок да се изписват на отделни рецепти. Вие като служители на НЗОК нямате право да " дописвате" наредби, нито да правите тълкувания и указания. Указанията се издават съвместно от БЛС и НЗОК. Наредбите на МЗ може да се тълкуват единствено от МЗ. В никое съвместно указание на БЛС и НЗОК няма изискване лекарствата с различен срок да се изписват на отделни рецепти.

 

•             Отговор от НЗОК  Дата: 09.04.2012 13:26:24

Уважаеми/а колега, можете да изписвате лекарствените продукти, включени в Приложение № 1 на ПЛС, на рецептурни бланки обр. МЗ - НЗОК № 5 и обр. МЗ - НЗОК № 5А, съгласно посоченото в него Указание относно реда за предписване, отпускане и получаване на лекарствените продукти. Изписването е по Ваша преценка, но при гарантиране непрекъсване лечението на пациента. Аптечният софтуер приема отпускане на медикамент, съобразно срока му на изписване. В случай, че на една рецептурна бланка изпишете лекарствени продукти със срокове 28 и 33 дни, как пациентът ще получи необходимите му лекарствени продукти, без да остане без лечение или да си ги закупува сам?

 

 

Отпускане лекарствени продукти  от: маг.фармацевт Веселка Николова Дата: 03.04.2012 10:00:37

1.В сила ли е указание РД16-3 за схемата Дигоксин 1 -ви месец - 40 таблетки , втори месец - 20 таблетки , като се отпуска на 41 ден и на 21 ден . 2.При изписване на 2 опаковки Дилтиазем за 33 дни ,трябва ли де се отпуска на рецептата ,след като изтечат 33 дни . 3.Как е редно да се изпише Пропастад 150 мг. /20табл. - 5 опаковки за 33 дни или 150 мг. /20 табл. - 4 опаковки за 26 дни . 4.Рецепта в която има по 1 оп.за 31 ден и за 30 дни може ли да се отпусне на 31 ден или ще чака 32 ден 5.Рецепта в която са изписани за 30 дни лек.продукти и Дилтиазем 2 оп. за 33 дни трябва ли да бъдат изпълнени на 34 ден или да се изпише само 1 оп. Дилтиазем . Благодаря Предварително .

 

•             Отговор от НЗОК  Дата: 03.04.2012 15:21:06

Уважаема г-жо Николова, на Вашите въпроси отговаряме следното:
1. Да;
2. На рецептурната бланка е посочено за колко време е необходимо отпуснатото количество;
3. И в двата случая предписването е правилно. Софтуерът позволява да отпуснете следващо количество лекарствен продукт на 27-ия или на 34-ия ден - в зависимост от предходното отпускане;
4. и 5. Лекарствените продукти, които се отпускат за различен срок, трябва да се изписват на отделни рецептурни бланки, като на всяка от тях е посочено за колко дни е отпуснатото количество

 

 

проблем с купуването на лекарствата за даден месец  от: Славка Стефанова Петкова Дата: 02.04.2012 10:24:41

Взимам Спиронолактон 2по1 т, той по 30 т, в кутия,и Дилатренд 2по 1 т, той е 28 т , Котато трябва да си взема лекарствата понеже Дилатренда ми е свършил от аптеката ми отказват да получа лекарството тъй като от спирона лактона имам още за 2 дни и ми казаха да си купя 1 опаковка Дилатренд за да нямам липса , Преди ми го даваха и когато се натрупа от лекарството Спироналактон лекарката ми изписваше 1 опаковка по малко за да компенсираме натрупаните хапчета ,а сега всеки път се разправям с аптеката това се получи от м,08,2011 г, не ми дават да си купя лекарствата докато не се свърши Спирона лактона тоест още 2 дни но през това време нямам Дилатрент,Моля за вашето разяснение по този въпрос,

 

•             Отговор от НЗОК  Дата: 02.04.2012 16:55:32

Уважаема г-жо Петкова, когато лекарственият продукт е в опаковка, по-малка (какъвто е Вашият случай с лекарствения продукт "Spironolacton"), лекарят записва срока, за който се предписва лекарството в рецептурната бланка, в амбулаторния лист и в “Рецептурна книжка на хронично болния”.
Задължително лекарят се съобразява с датата на отпускане на лекарствата от аптеката, документирано в рецептурната книжка на хронично болния.
Конкретно при Вашия случай, независимо дали месецът има 30 или 31 дни, щом опаковката на лекарствения продукт, който Ви е предписан, е за 28 дни, Вие следва да изпълните в аптеката единична рецепта, или отрязък В от тройната рецептурна бланка на 29-ия ден, считано от датата на отпускане на отрязък А. Отрязък С от тройната рецептурна бланка следва да бъде изпълнена в аптеката на 58-ия ден от датата на отпускане на отрязък А, ако отрязък В е изпълнен на 29-ия ден. Следователно, няма да останете без лечение.

 

изписване на лекарства по НЗОК  от: Д-р Крумова Дата: 09.02.2012 10:21:58

При изписване на лекарства по рецептурна книжка трябва ли да се съобразявам с дозите назначени от специалист и от епикриза ако надвишават ДДД фиксирани в лекарствения списък? Подлежи ли на санкция ОПЛ ако надвиши ДДД от списъка при положение ,че пациента има нужда от по-висока доза,или той трябва да си закупува броя таблетки надвишаващи ДДД в лекарствения списък?

 

•             Отговор от НЗОК  Дата: 15.02.2012 16:51:27

Уважаема д-р Крумова, изписването на лекарствените продукти се извършва съгласно „Наредба № 4/2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти”, в която изрично е упоменато, че при предписване на доза, по-висока от максимално определената при разрешаването за употреба на лекарствения продукт, предписващият лекар се подписва срещу превишената доза, с което носи отговорност. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на продукта.

 

< Назад