Във Варна се проведе последната за 2014 г. регионална Научно-практическа Конференция на НСОПЛБ

02.11.2014

Във Варна се проведе последната регионална Научно-практическа Конференция на НСОПЛБ

 

 

Варна беше домакин на седмата Научно-практическа конференция на НСОПЛБ за 2014 г., която се проведе в хотел „Черно море“, на 11 октомври.

Конференцията бе открита в 10:00 ч. от доц. д-р Любомир Киров, Председател на НСОПЛБ.

Програмата на конференцията включваше  лекции и презентации в различни направления – кардиология, ендокринология, урология, ревматология и др.

Лекциите, осигурени от НСОПЛБ ще бяха представени от проф. д-р Владимир Пилософ, Национален консултант по детска ревматология и доц. д-р Любомир Киров, Председател на НСОПЛБ и преподавател по Обща медицина в МФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. София.

Проф. Пилософ запозна участниците с особеностите при проследяването на деца със сърдечно-съдови заболявания в амбулаторията на ОПЛ.

Проф. Владимир Пилософ по време на лекцията

 

Доц. Киров представи нови моменти в диагностиката, оценката и лечението на артериалната хипертония според приетите в края на 2013 и началото на 2014 г. консенсуси. 

 

Доц. д-р Любомир Киров по време на лекцията

 

Нова бе и темата за произхода на общата медицина, за истините и неистините за ролята на ОПЛ и другите специалисти в медицината, по която говори доц. Киров.

 

Научно-практическата Конференция завърши със свободна дискусия с участието на доц. Киров (Председател на НСОПЛБ), д-р Светлин Митев (Зам.-председател на НСОПЛБ), д-р Христо Димитров (Член на УС на НСОПЛБ) и д-р Селиме Карагьозова (Член на УС на НСОПЛБ).

 По време на дискусията  се коментираха актуалните събития в последните месеци, теми, свързани с условията на работа, предложения за промяна в някои закони и наредби и важните за ОПЛ нормативни промени.

 

Д-р Светлин Митев

 

Конференцията на НСОПЛБ във Варна протече в условията на добра организация. Добре подбраните теми задържаха голяма част от участниците до самия край, имаше въпроси и коментари. Дискусията накрая, както бе по програма, бе ползотворна, обсъждаха се въпроси от практиката на общопрактикуващите лекари, желаните промени в Националния рамков договор и наредби на МЗ.

 

 Екипът на НСОПЛБ

< Назад