За диспансеризацията и профилактиката

28.05.2013

Диспансеризация на пациенти с психични заболявания от: д-р Чобанова, ОПЛ Дата: 22.05.2013 07:13:34

Преди седмица зададох въпроса, но все още няма публикуван на сайта на НЗОК отговор. Затова го повтарям отново. Как се извършва диспансеризацията на психично болните - с направление бланка МЗ-НЗОК №10 за КДН или с направление бланка МЗ-НЗОК №3 към специалист-психиатър? Въпросът ми е във връзка с промените в Наредба 39 от 2.4.2013 г. Моля ви за бърз и конкретен отговор, за да можем да помогнем на болните да се лекуват без допълнително "разхождане" между СИМП, ОПЛ и диспансериза за психично здраве за уточняване на процедурите.

Уважаема д-р Чобанова, към настоящия момент е в сила Решение №РД-НС-04-8/31.01.2013 г. на Надзорния съвет на НЗОК, където са указани редът за насочване на психично болни пациенти за комплексно диспансерно наблюдение и начинът за оказване на този вид медицинска помощ (т.е. с направление бланка МЗ-НЗОК № 10)

 

 

Отчитане на извършените имунизации по програмата за профилактика на РМШ  от: д-р Чобанова, ОПЛ Дата: 25.10.2012 21:27:26

Здравейте, По предпоследни данни програмата вече работи. Даже на места има доставени ваксини. Има и интерес от страна на родителите. По какъв начин ще се отчитат поставените ваксини от ОПЛ? Как ще се кодират на амбулаторните листа, или само ще се описват в поле Терапия на АЛ. Моля за бърз отговор, т.к. до края на месеца (до отчета) има само 4 работни дни

Уважаема д-р Чобанова, в брой 77 на Държавен вестник от 9.10.2012 г. влязоха в сила промени в Наредба 15 от 2005 г за имунизациите в Република България. Посочените промени засягат и препоръчителни имунизации срещу Човешки папиломен вирус на 12-годишна възраст при момичетата, които ще се кодират съгласно измененията в наредбата с различен номер в зависимост от приема - първи, втори и трети прием. НЗОК ще заплаща посочената ваксина. На сайта на НЗОК са дадени указания – „Уточнения относно xml файл за отчитане на исковете на ОПЛ за извършените имунизации за рака на маточната шийка, в сила от  15.11.2012г.“ 
При отчитане на извършените от ОПЛ имунизации за профилактика на рака на маточната шийка:
В поле „Код на имунизация“ се въвежда някой от следните кодове:
 77 – за първи прием
 78 – за втори прием
 79 – за трети прием

В поле “Терапия” –се вписва партиден номер на вложената ваксина.
В поле „Код на извършени специализирани или високоспециализирани дейности“ –  при въвеждане на някой от цитираните по-горе кодове на имунизации за профилактика на рака на маточната шийка, в полето „Код на извършени специализирани или високоспециализирани дейности“ задължително се вписва някой от следните кодове в зависимост от вида на поставената ваксина:
C1.GF    или  C2.LA, където C1 - код на ваксина Cervarix
C2 - код на  ваксина Silgard
Кодът съдържа два знака за код на ваксина и два знака за код на търговец на едро. 
Поле „Основна диагноза“ -  за основна диагноза в амбулаторния лист се посочва МКБ Z00.8 „Други общи прегледи“ или Z10.8 „Рутинна обща проверка на здравето на други определени подгрупи от населението“.
До 15 ноември т.г. следва да бъде настроен софтуерът в изпълнение на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012 – 2016, за което отговарят съответните фирми, след което личните лекари ще могат да отчитат извършената дейност.

 

 

Отказване от диспансеризация от: Никола Николаев Дата: 11.10.2012 08:57:28

Здравейте, НЗОК! Никъде не успях да намеря информацията, която ме интересува, за това се надявам Вие да успеете да ми отговорите. Интересува ме може ли лекар-специалист да отпише диспансеризирани при него пациенти и при какви условия. Може ли специалист да откаже да води диспансерни пациенти? Кога има право да отпише вече записан пациент - ако пациентът не се яви в деня, когато трябва да му бъде преиздаден протокол за лекарства, поради изтичане на предния протокол например? Може ли неявяването на пациента да е причина лекарят да го отпише от диспансеризация? Наложително ли е да изчака някакъв срок преди да го отпише или това става след деня на неявяването на пациента! 

Уважаеми г-н Николаев, здравноосигуреното лице се диспансеризира само с неговото изрично съгласие. Несъгласието на пациента да бъде диспансеризиран се документира в амбулаторния лист. Когато продължителността на диспансерното наблюдение (в зависимост от заболяването) е до края на живота, здравноосигуреното лице следва собственоръчно да декларира отказа си от диспансеризация, ако желае това. В този случай лекарят следва да го "свали" от диспансерен учет. В останалите случаи, когато здравноосигуреното лице е уведомено от лекаря за необходимостта от посещения в кабинета му (и с подписа си е удостоверило това) и не се яви впоследствие, за да му бъде извършен диспансерен преглед, вината не е на лекаря и за това не би следвало да му се налага санкция. Ако срокът на диспансеризация не е изтекъл, пациентът не може да бъде изключен от диспансерната листа, освен ако изрично не се е подписал в амбулаторния лист и собственоръчно не е декларирал, че не желае повече да бъде в списъка на диспансеризираните при този лекар. Когато здравноосигуреното лице е отказало диспансеризация при специалист и е декларирало това с подписа си в амбулаторния лист, в РЗОК се въвежда корекция в регистъра диспансерни на съответния специалист след получаване на амбулаторния лист с отказа (в електронен вид).

 

Диспансеризация  от: Маринов Дата: 13.05.2012 17:05:05

Моля да ми отговорите конкретно кой член от Националния рамков договор регламентира реда, по който пациентът може да откаже да бъде диспансерно наблюдаван. Може ли това да стане, без да се посещава лекарят, осъществявал диспансерното наблюдение? Разбрах, че една от възможностите е като се подаде молба до Здравната каса. Ще почакам колкото време е нужно, за да ми отговорите изчерпателно и конкретно. Изказвам предварителни благодарности.

•             Отговор от НЗОК Дата: 15.05.2012 16:38:29

Уважаеми г-н Маринов, здравноосигуреното лице се диспансеризира само с неговото изрично съгласие. Несъгласието на пациента да бъде диспансеризиран се документира в амбулаторния лист (чл. 145 и чл. 124 от НРД 2012 г.).

Във Вашия случай, след като заявите писмено в амбулаторния лист, че не желаете да бъдете диспансеризиран или наблюдаван диспансерно, лекарят е длъжен да ви снеме от диспансерен учет и повече да не ви подава като диспансерен пациент в Касата.

 

 

 

 

Диспансер  от: Велислава Христова Дата: 01.06.2012 13:32:22

Здравейте, При системно непосещаване на диспансерни прегледи, пациентът изключва ли се от диспансерен учет? Благодаря

•             Отговор от НЗОК Дата: 05.06.2012 16:19:59

Уважаема г-жо Христова, ако срокът на диспансеризация е изтекъл, лекарят може да изключи здравноосигуреното лице от листата на диспансерните пациенти.
Ако срокът на диспансеризация не е изтекъл, пациентът не може да бъде изключен от диспансерната листа, освен ако изрично не се е подписал в амбулаторния лист и собственоръчно не е декларирал, че не желае повече да бъде в списъка на диспансеризираните при този лекар.

 

 

преглед,изследване,имунизация  от: Здравка Желязкова Дата: 13.05.2012 08:45:48

"Общопрактикуващият лекар и специалистът трябва по подходящ начин да уведомят здравноосигурените граждани за провеждането им."Визирам профилактични прегледи,изследвания и имунизации.Какво се разбира под "по подходящ начин" за увдомяване?Да изпратят съобщение/електронно или на хартиен носител/,свързване по телефона или на вратата на кабинета?

•             Отговор от НЗОК Дата: 15.05.2012 16:39:22

Уважаема г-жо Желязкова, всеки общопрактикуващ (личен) лекар поставя на общодостъпно място в кабинета си информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат лицата над 18- годишна възраст. В амбулаторията на личния лекар, на място, достъпно за пациентите, е публикуван месечният график на личния лекар, който съдържа и часове за промотивна и профилактична дейност… 

Тъй като всички здравноосигурени лица освен права,  имат и задължения, редно е да уведомите Вашия личен лекар кога ще е удобно да го посетите (това може да стане напр. при посещение в кабинета му през годината), за да Ви включи в графика за провеждане на профилактичния преглед.

 

 

вадене на кърлеж  от: д-р Илиева Дата: 09.05.2012 01:49:21

След като ваденето на кърлеж не е включено в основния пакет здравни дейности гарантирани от бюджета на НЗОК не е ли редно да информирате пациентите .че се заплаща съобразно цените на съответното лечебно заведение??? Или греша???

•             Отговор от НЗОК Дата: 10.05.2012 13:41:59

Уважаема д-р Илиева, общопрактикуващият (личният) лекар може да извърши тази манипулация в кабинета си. Ако състоянието на пациента налага, той има право - по своя преценка,  да издаде направление за хирург и хирургът ще извърши тази манипулация. Уточняваме, че строго специфичните серологични изследвания за инфекциозните заболявания, предавани от кърлежи, не се заплащат от НЗОК.

 

 

Профилактична мамография на 2години, съответно ПСА.  от: Д-р Уручов Дата: 12.04.2012 12:01:48

Трябва ли да се издава МДД за мамография /ПСА/ при профилактичен преглед , ако пацинта не желае да извърши изследването?Ако отговора Ви е "не",какво да се отбелязва в амб. лист.

•             Отговор от НЗОК Дата: 17.04.2012 16:42:56

Уважаеми д-р Уручов, при отказ от провеждане на профилактичен преглед или на определено изследване, здравноосигуреното лице удостоверява отказа си с подпис в амбулаторния лист.

 

 

Диспансерно наблюдение  от: Д-р Крачев ОПЛ Дата: 05.04.2012 12:57:24

Здравейте, В "Указание 1" от 24.01.2012 г. към НРД 2012 г. е обяснено как става преминаването на пациент, от диспансерно наблюдение при ОПЛ към такова при специалист. Прави се отметка в амбулаторния лист на предвиденото за това място и се попълва таблица която се предава като файл с месечния отчет в РЗОК. Въпросът ми към вас е: Как се документира обратния вариант-когато пациентът пожелае от специалист да премине към наблюдение от ОПЛ. В амбулаторния лист няма реквизит за такава отметка, също и таблицата според указанието е само за варианта - от ОПЛ към специалист. Благодаря предварително.

•             Отговор от НЗОК Дата: 12.04.2012 15:46:10

Уважаеми д-р Крачев, съгласно Наредба 40 и Наредба 39 на МЗ, НРД 2012 за медицинските дейности и "Указание 1" от 24.01.2012 г. към НРД 2012 г. ако диспансеризирано лице над 18 години е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други при лекар-специалист, то подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания  по вид, обем и честота) за всички заболявания само от ОПЛ, съгласно приложение №9 и приложение №14 към НРД 2012 за медицинските дейности, освен ако пациентът изрично не заяви желание за диспансерно наблюдение от лекар-специалист.

При предоставяне на електронния си отчет за извършена дейност, лекарят /ОПЛ или специалист/ предоставя списък на ЗЗОЛ, които са декларирали своето изрично желание за диспансерно наблюдение при специалист.

 

< Назад