За издаването на направления за консултации, изследвания и хоспитализации

19.07.2012

Балнеосанаториално лечение по КП 244 и 241  от: д-р Цанкова Дата: 12.07.2012 11:36:02

Колеги,моля за разяснение:Каква е процедурата за насочване на пациенти със стари заболявания на опорно-двигателния апарат/напр.дискова херния,остеохондроза и др./ и на периферната нервна система/радикулити,плексити и др/ за физиотерапия по КП 244 и 241.Задавам въпроса поради зачестилите случаи,когато пациентите си уговарят прием с ЛЗ и изискват от личния лекар направление за хоспитализация.Длъжен ли е ОПЛ да издаде направление №7 в тези случаи ? Моля за ясен отговор

•             Отговор от НЗОК Дата: 18.07.2012 13:02:17

 Уважаема д-р Цанкова, всяко здравноосигурено лице, което е насочено за физиотерапия по КП № 244 и КП № 241, постъпва в лечебното заведение с направление МЗ-НЗОК № 7, КОЕТО СЕ ИЗДАВА ОТ СЕМЕЙНИЯ ЛЕКАР, съгласно чл.125, т.4. от НРД 2012.
Уговореният прием с лечебно заведение не задължава личния лекар с издаване на направление за хоспитализация. Медицинската преценка за необходимостта от рехабилитация се извършва от лекар специалист и от личния лекар.

 
 
Направление  от: Поля Дата: 10.05.2012 21:02:54

Ако едно направление не се използва в срок от един месец може ли да се върне на лекаря и то да послужи на друг пациент?

•             Отговор от НЗОК Дата: 15.05.2012 16:21:27

Направлението е валидно 30 календарни дни от датата на издаването му. В този период личният лекар е отчел издадената от него медицинска документация в съответната РЗОК, което прави невъзможно анулирането или презаверяването на издаденото от него направление. Издаването на нови направления, в случай, че представите неизползваните стари бланки, няма да навреди на бюджета на НЗОК, нито на разходването на определените средства на лекаря, тъй като те се изчисляват на отчетени и заплатени такива. При всички случаи е необходимо да се обърнете към Вашия общопрактикуващ (личен) лекар. Той ще прецени кога ще ви издаде ново направление и ще бъде уведомен, че не сте използвали издаденото направление.

 

отказ на направление за кардиолог  от: Кера Иванова Дата: 10.05.2012 09:15:2

Беше ми издадено направление за кардиолог за месец април, но свободен час за кардиолога който желаех има месец май и направлението изтече без да е ползвано, върнах го на личния лекар и му поисках за месец май, той отказва да ми издаде ново и твърди че ми се полага чак след една година. Има ли право да ми отказва направление за кардиолог след като не е ползвано изтеклото и само един път годишно ли се издава направление за кардиолог ?

•             Отговор от НЗОК Дата: 14.05.2012 13:23:31

Уважаема г-жо Иванова, направлението е валидно 30 календарни дни от датата на издаването му. В този период личният лекар е отчел издадената от него медицинска документация в съответната РЗОК, което прави невъзможно анулирането или презаверяването на издаденото от него направление. Издаването на нови направления, в случай, че представите неизползваните стари бланки, няма да навреди на бюджета на НЗОК, нито на разходването на определените средства на лекаря, тъй като те се изчисляват на отчетени и заплатени такива. При всички случаи е необходимо да се обърнете към Вашия общопрактикуващ (личен) лекар. Той ще прецени кога ще ви издаде ново направление и ще бъде уведомен, че не сте използвали издаденото направление. Няма точно определен брой направления през годината, които личният лекар може да издаде към кардиолог.

 

Изследвания за детска ясла  от: Боряна Костадинова Дата: 07.05.2012 23:36:08

Има ли право дете под 2 год. на направление за изследвания за детска ясла?

•             Отговор от НЗОК Дата: 08.05.2012 15:41:21

Уважаема г-жо Костадинова, съгласно Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, както и програма „Детско здравеопазване”, НЗОК заплаща едно изследване на хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит, СУЕ на дете на 3-годишна възраст и 1 път годишно - изследване за чревни паразити - за деца от 2 до 7-годишна възраст, извършени по реда на Националния рамков договор, в лаборатории, сключили договор с НЗОК.

НЗОК заплаща само изследванията по повод заболяване, както и тези, които са включени в профилактичните прегледи на децата.

За останалите изследвания трябва да заплатите, за да Ви бъде издадено необходимото медицинско удостоверение.

 

Издаване на МН №3 без преглед на дете  от: д-р Желязков,ОПЛ Дата: 02.05.2012 22:25:06

Здравейте,много често майките на децата желаят преглед при педиатър,без детето да е прегледано от ОПЛ.Наистина,няма логика да се извърши преглед от ОПЛ,когато след малко детето ще бъде прегледано от педиатър.Аз също нямам нищо против тази практика,но въпросът ми е ,може ли в амб.лист в анамнезата да се попълват само симптомите, а в статуса,да се пише,че детето не е прегледано от ОПЛ по настояване на родителите и така да се оформи амб. лист? Благодаря !

•             Отговор от НЗОК Дата: 10.05.2012 16:36:44

Уважаеми д-р Желязков, амбулаторният лист трябва да е издаден след извършен преглед и следва да съдържа всички данни от определения от НЗОК формат, съгласно НРД 2012, чл. 152.  Не може родителите да настояват ОПЛ да не преглежда детето.

 

направления за консултации за ТЕЛК  от: ОПЛ Дата: 26.04.2012 21:16:26

Познавайки НРД, с изненада прочетох отговора на НЗОК:

"направления за телк от: Станимир Димитров Дата: 17.04.2012 21:30:08

Здравейте, имам писмо от телк в което се изискват 6 консултации със специалисти. Личния лекар с големи уговорки даде 1 направление и каза да си иска от всеки специалист за следващия. Последва отказ от определен специалист и не мога да си изкарам всички документи до край по здравна каса. Какво и как мога да предприема за да не се наложи да посетя оставащите специалисти и необходими иследвания на платен прием.

•Отговор от НЗОК Дата: 21.04.2012 11:36:19

Уважаеми г-н Димитров, при подготовка за ТЕЛК (за освидетелстване или преосвидетелстване) лечебните заведения осъществяват дейност (медицински консултации, изследвания и издават документи) съобразно заболяванията и в обхват, регламентирани в Наредба № 40 от 2004 г. По писмено назначение на ТЕЛК личният лекар следва да издаде направления за извършване на поисканите допълнителни високоспециализирани и скъпоструващи медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза. При недостиг на брой направления за специализирана медицинска дейност и средства за медико-диагностична дейност за назначаване на консултации и изследвания по искане на ТЕЛК и НЕЛК, изпълнителят на медицинска помощ има пълното основание и мотив да се обърне с писмено искане до директора на РЗОК за отпускане на допълнителни направления. "

В НРД 2012, както и в предишните, изрично пише, че за консултации за подготовка за ЛКК и ТЕЛК не се издава направление № 3, а направление № 6, което колегите от СИМП продължават да отказват да приемат. Моля, не заблуждавайте хората, които ви питат, т.к. създавате конфликти с пациентите ни!

•             Отговор от НЗОК Дата: 14.05.2012 13:15:58

Уважаеми колега, съгласно чл.71, ал.1 и чл.74, ал.2 на НРД 2012 прегледите и консултациите за провеждане на медицинската експертиза, както и консултациите за подготовка за ЛКК и ТЕЛК, се извършва с направление №6.  В отговора на НЗОК, който Вие цитирате: „По писмено назначение на ТЕЛК личният лекар следва да издаде направления за извършване на поисканите допълнителни високоспециализирани и скъпоструващи медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза“, изследвания се извършват с направления бланка №3А и №4.

А следващият текст визира общия случай, когато има медико-диагностична дейност: „При недостиг на брой направления за специализирана медицинска дейност и средства за медико-диагностична дейност за назначаване на консултации и изследвания по искане на ТЕЛК и НЕЛК, изпълнителят на медицинска помощ има пълното основание и мотив да се обърне с писмено искане до директора на РЗОК за отпускане на допълнителни направления“.

 

направление за кръвни изследвания  от: Борислав Стоянов Дата: 24.04.2012 19:22:37

Здравейте, онкопациент съм и всеки месец ми се налага да искам направление за хоспитализация и направление за кръвни изследвания, които да представя при постъпване в отделението по химиотерапия.Всеки път стигам до конфликт с личната лекарка,защото тя не желае да издава направление за кръвни изследвания-това било задължение на отделението по химиотерапия.Къде е истината?Благодаря предварително!

•             Отговор от НЗОК Дата: 26.04.2012 16:29:17

Уважаеми г-н Стоянов, при постъпване на пациент по клинична пътека, той може да е с предварително извършени медико-диагностични изследвания в структурите на извънболничната медицинска помощ - като част от подготовката за плановата му хоспитализация, удостоверяваща необходимостта от такава.

Химиотерапевтичните курсове са в обема на клиничната пътека и контролните изследвания трябва да се извършват в рамките на същата. 

В КПр № 05 „Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания“ изследването на кръв е посочено като задължително условие за отчитане на КПр. и същото следва да бъде извършено в лечебното заведение, провело клиничната процедура. 

 

Планови хоспитализации  от: Д-р Георг Влока Дата: 24.04.2012 15:50:30

Уважаеми Господа, Често пъти се налага да правя изследвания и консултации за планова хоспитализация на пациенти за които аз пряко не съм и предложил такава-били са при тесен специалист или дирекно в някоя болница и от там се връщат с препъръки за предварителни изследвания и консултации.Например за лечение на катаракта- КП131.Задължен ли съм да ги правя? Д-р Влока

•             Отговор от НЗОК Дата: 25.04.2012 11:32:42

Уважаеми д-р Влока, при планов прием на пациенти в лечебно заведение за болнична помощ (ЛЗБП), те постъпват за лечение с изследвания, относими към заболяването/състоянието на пациента.

В случай, че предоставените от пациента изследвания преди хоспитализация по съответната клинична пътека са недостатъчни според приемащото ЛЗБП, същият не следва да се връща и насочва към лекари за извършване на допълнителни изследвания в структури на извънболнична медицинска помощ, а необходимите изследвания следва да се извършват от приемащото ЛЗБП.

В случай, че пациент не предостави никакви изследвания на приемащото ЛЗБП преди хоспитализация по съответната клинична пътека (освен в случаите на спешност), същият може да бъде върнат и насочен към лекари в структури на извънболничната медицинска помощ, за да се обоснове плановата му хоспитализация.

При постъпване на пациент (планов прием) по клинична пътека, той може да е с предварително извършени медико-диагностични изследвания в структури на извънболничната медицинска помощ, като част от подготовката за плановата му хоспитализация и удостоверяващи необходимостта от такава. В такива случаи следва да се има предвид, че изследвания от групата на образната диагностика и клинико-лабораторни изследвания, реализирани от друго лечебно заведение преди датата на хоспитализация, могат да се зачетат и приемат като извършени от приемащото ЛЗБП, както и да се използват при отчитане на клиничната пътека (доколкото това не противоречи на алгоритъма на пътеката).

Давността на предварително извършените диагностични процедури е 7 дни, като за тези от групата на образната диагностика може да е и по-дълъг (но не повече от 30 дни) преди датата на хоспитализация, в зависимост от вида им и клиничната преценка на лекуващия лекар.

 

Мед.направление към педиатър  от: Дарина Тодорова Дата: 24.04.2012 09:28:25

Мога ли в рамките на един месец по един и същ проблем да изпратя дете за консултация с педиатър и след това към детски нефролог.

•             Отговор от НЗОК Дата: 26.04.2012 16:51:12

Уважаема д-р Тодорова, съгласно НРД 2012: чл. 132. (1) "За осигуряване необходимостта от специализирана извънболнична медицинска помощ ОПЛ издава „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3) по преценка в зависимост от обективното състояние на ЗЗОЛ в следните случаи: 1. при необходимост от консултативен преглед; 2. при заболявания и проблеми, изискващи специализирани диагностични дейности; 3. за оценка на здравословното състояние;

Личният лекар не може да издаде ново направление към специалист за едно и също състояние (диагноза) при положение, че медицинското направление е в сила до 30 дни от датата на първичния преглед при специалиста и той има задължението в рамките на този период да осъществи необходимите вторични прегледи. Специалистът определя необходимостта от вторичните прегледи в рамките на този срок (от 30 дни), съобразно състоянието на пациента.

В рамките на този един месец, след като не сте издавали направление за консултация за детски нефролог, можете да направите необходимата консултация.

 

Лабораторни изследвания след платен прием  от: Лилия Славова Дата: 18.04.2012 15:31:39

Здравейте, интересувам се, след като посетя специалист платен прием и той назначи допълнителни изследвания за установяване на заболяването, като здравноосигурено лице имам ли право да ползвам частично или напълно заплащане цената на изследванията от страна на НЗОК. Ако е така, моля обяснете точната процедура, защото лекарите не знаят как!

•             Отговор от НЗОК Дата: 20.04.2012 15:14:18

Уважаема г-жо Славова, след като сте лице с непрекъснати здравноосигурителни права, лекарят специалист, който Ви оказва медицинска помощ, без да сте му представили направление от личния лекар, има право да Ви издаде направления за оказване на специализирана медицинска помощ от други специалисти (бл.МЗ-НЗОК №3), за високоспециализирани медицински дейности (бл. МЗ-НЗОК 3а), за медико-диагностични дейности (бл.МЗ-НЗОК №4).

 

Издаване на направление за хоспитализация №7 за КП 240 на интервали по-кратки от 30 дни  от: Весела Кусева Дата: 03.04.2012 10:35:23

Здравейте, както говорихме и по телефона. Детето ми е с диагноза ДЦП, и подлежи на продължителна рехабилитация по КП 240. Знам, че имам право на пътека всеки календарен месец: от KP 240 - 2012.doc "Допускат се до 12 повторни хоспитализации в рамките на една година при деца с ДЦП, но не повече от един път за един отчетен период". Моля, потвърдете писмено, че нашият GP може да издава направление за хоспитализация през интервали по-кратки от 30 дни. Предварително благодаря!

•             Отговор от НЗОК Дата: 20.04.2012 12:48:18

Уважаема г-жо Кусева, в алгоритъма на клинична пътека № 240 «Физикална тeрапия и рехабилитация при детска церебрална парализа» е записано: „Всяка нова хоспитализация при ДЦП, която отговаря на някои от индикациите за хоспитализация, се отчита като нова клинична пътека. Допускат се до 12 повторни хоспитализации в рамките на една година при деца с ДЦП, но не повече от един път за един отчетен период".

Предвид спецификата на посоченото заболяване и необходимостта от продължителна рехабилитация на такива пациенти, с писмо на НЗОК (изх. № 11-02-162/21.03.2012), и през настоящата година на „СБР НК“ - ЕАД - филиал Момин проход - изпълнител на болнична помощ по тази клинична пътека, е дадено разрешение за две хоспитализации в един отчетен период (30 дни).

В тези случаи следва да се съблюдава предвиденият максимален брой хоспитализации - 12, заложен в алгоритъма на клиничната пътека.

< Назад