За потребителската такса

06.06.2012
потребителска такса  от: Марияна Георгиева Ковачева Дата: 29.05.2012 13:43:24

Правомерно ли е общопрактикуващия лекар, да иска потребителска такса освен в деня на посещението на пациента, но и на следващия ден при получаване на резултатите от клиничната лаборатория? Трябва ли да се издава задължително касов бон за таксата.

•             Отговор от НЗОК Дата: 31.05.2012 14:19:33

Уважаема г-жо Ковачева, да, лекарят трябва задължително да издаде фискален бон за всяка заплатена от пациента сума. Съгласно Закона за здравното осигуряване заплащате за всяко посещение в кабинета на лекаря потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната. Тези суми са за оказаната медицинска помощ. Например за извършения преглед, в който се анализират резултати от вече назначени изследвания, определяне на терапия, и т.н., се дължи потребителска такса (освен в случаите, когато лицата са освободени от нея съгласно Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор).

 

 

освободени от потребителска такса  от: Ваня Петрова Дата: 09.05.2012 11:55:31

В чл.37 от ЗЗО е записано, че от заплащане на потр.такса са освободени медицинските специалисти. Ветеринарните специалисти спадат ли към тях, т.е. освободени ли са от потр.такса?

•             Отговор от НЗОК Дата: 11.05.2012 09:14:42

Уважаема г-жо Петрова, ветеринарните лекари не са медицински специалисти по смисъла на раздел ІІ от Закона за здравето. Тъй като в случая Законът за здравето е относим при тълкуването на чл. 37 от Закона за здравното осигуряване, същият не включва  тези лица в категорията „медицински специалисти“.

 

 

Повторно заплащане на потребителска такса.  от: Славчо Александров Христов Дата: 12.04.2012 11:56:58

Здравейте, Страдам от диабед тип 2. На 09.04.2012 бях изпратен от общопрактикуващия ми лекар на преглед при енндокринолог - д-р Оля Манолова от ДКЦ - 8. Платих потребителска такса и с направлението от личния лекар и изследване на гликиран хемоглобин, което бях направил предварително, влязох при д-р Манолова. Тя реши, че иска да види и глюкозен профил, даде ми фиш за изследване и каза да се върна отново, когато профила е готов. На 11.04.2012 направих изследването "глюкозен профил" и на 12.04.2012 отидох с резултата при д-р Манолова. Тя отказа да ме приеме, без отново да платя потребителска такса! Моят въпрос е: Трябваше ли отново в рамките на 4 дни да платя потребителска такса, след като моето повторно отиване при ендокринолога бе по негово искане и бе продължение на започнатия на 09.04.2012 преглед ? Думите на "докторката" бяха: "Всяко влизане при мен се заплаща!" Ако тя е отказала прегледа ми без основание, то настявам да и бъде наложено необходимото наказание!

•             Отговор от НЗОК Дата: 18.04.2012 16:43:32

Уважаеми г-н Христов, потребителска такса в размер на 1 % от минималната работна заплата се заплаща при всеки преглед в кабинета по силата на чл.37, ал.1, т.1  от  Закона за здравното осигуряване за всяко посещение при лекаря или зъболекаря. Тези суми са за оказаната медицинска помощ. Например за извършения преглед, в който се анализират резултати от вече назначени изследвания, определяне на терапия, и т.н., се дължи потребителска такса (освен в случаите, когато лицата са освободени от нея съгласно Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор).

В случая лекарят специалист правомерно Ви е поискал потребителска такса.

 

< Назад