Събития

Проведе се и втората Научно-практическа конференция на НСОПЛБ за 2012 г. във Враца

08.04.2012

На  7 април т.г. във Враца се състоя втората Научно-практическа конференция на НСОПЛБ.

Предстои общо събрание на СОПЛСО

22.03.2012

На 07.04.2012 година ще се състои Общо събрание на Сдружението на ОПЛ в Смолянска област.

СОЛСО проведе поредица от срещи с ОПЛ от всички райони на София област

22.03.2012

УС на Сдружението на ОПЛ в София област проведе поредица от срещи с общопрактикуващите лекари от всички райони на областта.

 

Предстои Научна Конференция на ДСОПЛ - 31.03.2012

22.03.2012

Дружеството на Софийските ОПЛ организира поредната Научна конференция за ОПЛ на 31.03.2012 г.  в Парк-Хотел Москва, зала Киев.

 

Регионална конференция и събрание на ОПЛ в Хасково

22.03.2012

На 23.03.2012 година Сдружението на ОПЛ в Хасково организира традиционна регионална конференция за общопрактикуващи лекари. В края на конференцията ще бъде проведено отчетно-изборно събрание на СОПЛХ.

 

Новият начин на представяне на материалите приятно изненада участниците в Конференцията в Перник

20.03.2012

На 17.03.2012 г. в Перник НСОПЛБ  стартира поредицата Научно-практически конференции за общопрактикуващи лекари за 2012 година. Новият начин на представяне на материалите приятно изненада и удовлетвори очакванията на присъстващите лекари  в залата.

 

Първа Научно-практическа Конференция - Перник, 17.03.2012

02.03.2012

Първата научно-практическа конференция на НСОПЛБ за 2012 година ще се проведе в гр. Перник на 17.03.2012 година в залата на Двореца на културата, пл. Кракра № 1.  Новият начин на представяне на лекциите и презентациите ще създаде възможност за пряко участие на всеки слушател и диалог с лектора по време на представянето на темите, както и за лична оценка след завършването ѝ.

Конференции на НСОПЛБ за 2012 година

10.02.2012

През 2012 г. НСОПЛБ ще организира и проведе шест регионални научно-практически конференции и Национална научно-практическа конференция.

 

Чрез закупената от НСОПЛБ система за дистанционно и анонимно гласуване ще имате възможност да участвате в решаването на клинични случаи, да сверите знанията си по определени теми, както и да оцените качеството на лекторите и техните презентации.

ОПЛ за фамилната медицина и проблемите в практиката им

17.11.2011

Семейните лекари отговориха на въпроса на журналистите Петър Колчев и Камелия Коцева от "Здравен навигатор": Как виждате общата/фамилна медицина в момента, като развитие и каква е основната проблематика в практиката ви?

Ето какво коментираха участниците във Втората конференция на Асоциацията на лекарите по Обща/Фамилна медицина от Югоизточна Европа, състояла се в Пловдив.

15.11.2011 г.,  www.zdravennavigator.bg

Квалификацията на семейните лекари е най-важна

17.11.2011

Д-р Любин Шукриев, Председател на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа пред Виляна Павлова (www.zdravennavigator.bg)