Акценти от научната програма - ендокринология

07.12.2013

Темите от ендокринологията предизвикаха голям интерес от страна на ОПЛ.

 

Световният ден за борба с диабета - 14 ноември - беше своеобразно отбелязан по време на Конференцията. С подкрепата на Ново Нордиск в нетрадиционна обстановка на чаша вино общопрактикуващите лекари се присъединиха към голямото множество специалисти, които с усилията си допринасят за ранната диагностика и контрола на диабета. Презентацията на доц. д-р Н. Калева засегна значението на ранната диагностика на заболяването, трудностите в диагностиката, видовете инсулини за лечение в детска възраст, целите за контрол на диабета в различните периоди от живота.

 

Моменти от отбелязването на Световния ден на диабета

 

 

 

С кратка презентация Астра Зенека отбеляза Световния ден за борба с диабета. Мястото на Onglyza в лечението на захарния диабет тип 2 беше представено по време на обедната пауза.

 

 

Презентациите на Ново Нордиск на тема "Време е да променим лечението на захарния диабет" поставиха акцент върху мястото на Victoza и различните видове инсулини в лечението на захарния диабет тип 2. Презентациите бяха представени от д-р Наталия Темелкова и д-р Пламен Попиванов от УМБАЛ "Александровска"

 

Д-р Николай Ботушанов се спря на комбинираното лечение и мястото на Eucreas в контрола на захарния диабет тип 2.

 

Доц. д-р Владимир Христов разгледа метаболитния синдром като здравословен проблем - инсулинова резистентност, ендотелна дисфункция, възпаление, свръхсъсирваемост като компоненти от патофизиологията на метаболитния синдром. Акцетнът беше върху необходимостта от активен скрининг за диабет на пациентите с метаболитен синдром.

 

Доц. Владимир Христов

 

 

 

 

Проф. д-р Михаил Боянов, дмн, представи на вниманието на ОПЛ две теми. Съвременното поведение при остеопороза - скрининг, ранна диагностика, видове вертебрални фрактури, лечебни възможности,  проследяване на ефекта от лечението - беше представено конкретно и с практическа насоченост,  В същия стил беше поднесена и лекцията, осигурена от НСОПЛБ - Най-чести заболявания на щитовидната жлеза. Проф. Боянов разгледа основните заболявания - възлите на щитовидната жлеза, хипо- и хипертиреоидизма, тиреоидитите. Показанията за изследване на хормони за диагностика и проследяване на заболяванията, терапевтичните алгоритми, контрола на лечебния отговор, поведението при наличие на възли на щитовидната жлеза бяха изчерпателно и конкретно представени. И двете теми бяха посрещнати с голям интерес от страна на присъстващите.

 

Проф. д-р Михаил Боянов по време на лекцията

 

 

Темата на лекцията на проф. д-р Златко Коларов, дмн, от Клиниката по ревматология към МУ - София, беше подаграта. Интересният преглед на знанията за подаграта от древността до наши дни, новите технологии за диагностика и лечение на подаграта, клиниката, лечебните възможности и профилактиката на подаграта, целите на лечението, съчетани с богат илюстративен материал,  предизвикаха одобрението на слушателите.

 

Проф. д-р Златко Коларов по време на лекцията

 

Ендокринологията беше застъпена и в практическите сесии, организирани в рамките на конференцията. Чрез клинични случаи лекторите - д-р Виктория Чобанова и д-р Красимир Кулински - представиха важни акценти от съвременните знания за диагностиката, определянето на цели за гликемичен контрол, мотивацията на пациентите, подобряването на комплаянса, лечебните възможности за контрола на диабет тип 2. Въпреки ранния сутрешен час, практическите занятия бяха посрещнати с голям интерес от ОПЛ.

 

Практическо занятие на тема ендокринология - д-р Кулински и д-р Чобанова

 

 

 

 

 

< Назад