Предконферентните семинари на тема педиатрия се радваха на голям интерес

04.12.2013

Конференцията на НСОПЛБ в Пловдив започна с предконферентни семинари с педиатрична тематика

 

Няколко презентации на водещи детски невролози и психиатри обхванаха нервно-психическото развитие на децата, методите за оценка на НПР, специфичните разстройства на развитието, аутизма и заболяванията от аутистичния спектър. Презентациите бяха изцяло с практическа насоченост, някои бяха визуализирани със записи на деца в норма и патология. Пълната зала беше показателна за интереса на ОПЛ към тази тематика.

 

 

Проф. д-р Иван Иванов, специалист по педиатрия и детска неврология, представи общ преглед на нарушенията в нервно-психическото развитие.  В презентацията подробно бяха обяснени видовете нарушения в НПР, методите за оценка на развитието на грубата моторика, перцепционно-когнитивното развитие, рисуването като метод на оценка на развитието, нарушенията в координацията, развитието на говора и речта. Проф. Иванов се спря подробно на специфичните езикови нарушения и диференциялната диагноза с аутизма. Показани бяха записи от консултациите на деца със СЕН и аутизъм, което представи нагледно разликата между двете нарушения. Проф. Иванов засегна и синдрома на дефицит на внимание и хиперактивност - особености в диагностиката. Взаимодействието между ОПЛ и профилните специалисти - показания, срокове и мястото на ОПЛ в скрининга, ранната диагностика и наблюдението на развитието на детето в социалната среда бяха посрещнати с интерес от ОПЛ.

 

Проф. д-р Иван Иванов по време на презентацията

 

 

 

 

Д-р Ралица Йорданова представи подробно методиката за скрининг на НПР на децата на 5 годишна възраст. Нагледно бяха представени методите за оценка на грубата и фината моторика, координацията, търсенето на неволеви движения, развитието на говора и речта, перцепцията, концентрацията, поведението и зрението. Д-р Йорданова показа записи на деца в норма и патология. 

 

Д-р Ралица Йорданова

 

 

 

Д-р Илияна Пачева от Клиниката по педиатрия и медицинска генетика на МУ - Пловдив представи невробиологията и диагностиката на аутизма. Връзката на аутизма с генетични синдроми, метаболитни и митохондриални болести, синдром на Рет, епилепсия беше илюстрирана и обяснена. Д-р Пачева подробно се спря на диагностичния подход, М-CHAT като скринингов въпросник, диагностиката от детски невролог/психиатър, изключването на синдромния аутизъм. Презентацията засегна и възможностите за терапевтични интервенции на децата с аутизъм.

 

Д-р Илияна Пачева

 

Д-р Николай Попов, детски психиатър, се спря на класификацията на нарушенията от аутистичния спектър. Маркира разликите между отделните нарушения и разликите в подхода към тях.

 

Д-р Николай Попов

 

Поведението на ОПЛ при децата с умствено изоставане беше тема на лекцията на проф. д-р Мирослава Бошева от Клиниката по детски и генетични болести към УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив. Проявите на умственото изоставане, пренаталните въздействия (алкохол, тютюнопушене, наркотици, недоносеност, генетични дефекти, метаболитни нарушения, гърчове), постнаталните въздействия и психо-социалните фактори на средата бяха подробно разгледани. Проф. Бошева се спря и на поведението на семейния лекар при съмнение и при поставена сигурна диагноза Умствена изостаналост, реакцията на родителите, степените на умствена изостаналост и терапевтичното поведение.

 

 

Проф. д-р Мирослава Бошева

 

 

С много настроение и със съдействието на Novo Nordisk беше отбелязан и Световния ден за борба с диабета. Кратката презентация на доц. д-р Нарцис Калева беше свързана с диабет тип 1. 

 

 

 

 

Отзиви от предконферентните семинари  - Здравен навигатор

 

Снимки: Здравен Навигатор

< Назад