Събития

Important26.04.2014 г., Плевен - Трета Научно-практическа Конференция на НСОПЛБ

08.04.2014

На 26.04.2014 г. в гр. Плевен, в Художествената галерия „Илия Бешков“ ще се състои третата Научно-практическа конференция за продължаващо медицинско обучение за ОПЛ, организирана от НСОПЛБ.

 

Конференцията на НСОПЛБ в Стара Загора се прведе на 10.04.2014 г.

08.04.2014

Втората научно-практическа конференция за продължаващо медицинско обучение за ОПЛ, организирана от НСОПЛБ, се проведе на пети април в Стара Загора. Домакин на събитието беше Старозагорската асоциация на общопрактикуващите лекари (САОПЛ), а форумът бе открит от председателя на НСОПЛБ – доц. д-р Любомир Киров, дм.

10-годишен юбилей отбеляза Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа

17.03.2014

Юбилеят беше отбелязан от 28.02.2014 г до 02.03.2014 г. в Скопие.

В Шумен се проведе първата Научно-практическа конференция на НСОПЛБ за 2014 г.

17.03.2014

Домакин на Конференцията беше Асоциацията на ОПЛ в Шумен и областта.

Научни мероприятия на НСОПЛБ за 2014 година

09.01.2014

Програмата на НСОПЛБ за продължаващо обучение на общопрактикуващи лекари за 2014 година

Мнението на участниците

08.12.2013

Какво споделиха общопрактикуващите лекари, участници в Конференцията?

Мнението на някои от гостите и организаторите на Конференцията

08.12.2013

Някои от изказаните мнения от гостите и организаторите, споделени по време на Националната научно-практическа конференция

Други теми, представени на Националната научно-практическа конференция през 2013 г.

08.12.2013

Множество разнообразни теми бяха застъпени в научната програма на Конференцията.

Акценти от научната програма - неврология и психиатрия

08.12.2013

Няколко теми от областта на неврологията, психиатрията и медицината на съня бяха обсъждани по време на Конференцията.

Акценти от научната програма - респираторни заболявания

07.12.2013

По време на Националната научно-практическа конференция бяха представени много теми, свързани със заболяванията на горните и долните дихателни пътища