ЗА ДЕВЕТИ ПЪТ ЩЕ БЪДЕ ВРЪЧЕН ПРИЗЪТ „СЕМЕЕН ЛЕКАР НА ГОДИНАТА”.

14.10.2013

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Ежегодното връчване на приза “Семеен лекар на годината”, станало традиция за НСОПЛБ, ще се състои в Пловдив, на 16 ноември по време на Националната научно-практическа конференция.

 

За поредна година ще бъде отличен един от всички номинирани от вас общопрактикуващи лекари, който отговаря на:

 

Утвърдени критерии за номинация за приз „Семеен лекар на годината“:

 • Да бъде практикуващ ОПЛ – титуляр на индивидуална практика или съучредител на групова практика;
 • Да има пациентска листа над 1200, в която са представени трите  възрастови групи - до 18 г., 18 – 65 г. и над 65 г., задължително здравноосигурени лица;
 • Да има специалност Обща медицина;
 • Да участва активно в организираните от НСОПЛБ мероприятия по Продължаващото медицинско обучение;
 • Да е уважаван от колегите си и общността;
 • Да няма наложени санкции от Комисията по професионална етика към НСОПЛБ или БЛС;
 • Да не е член на Управителния или Националния съвет на НСОПЛБ.

 

Допълнителните фактори, придаващи тежест на номинацията са:

 •  Номинираният да има свои публикации;
 • Да се занимава с научна работа;
 • Да има допълнителни квалификации и/или специалност;
 • Да работи по всички програми за ОПЛ – майчино здравеопазване, детско здравеопазване, диспансеризация на хронични заболявания, профилактика;
 • С какво предлаганият ОПЛ е по-добър от останалите в района.

 

Номинациите могат да бъдат предлагани от ръководството на регионалните сдружения на НСОПЛБ, както и от всеки индивидуален член на НСОПЛБ.

 

Номинациите изпращайте до 08.11.2013 г. на електронния ни адрес - nsoplb@gmail.com - придружени със снимка (по възможност), биографични данни и данни за съответствие на критериите. Носителят на приза „Семеен лекар на годината” ще бъде избран с решение на УС на НСОПЛБ от предложените номинации.

 

                                           ЕКИПЪТ НА НСОПЛБ

< Назад