Акценти от научната програма - неврология и психиатрия

08.12.2013

Няколко теми от областта на неврологията, психиатрията и медицината на съня бяха обсъждани по време на Конференцията.

 

Проф. д-р Огнян Георгиев задълбочено разгледа патофизиологията на дихателните нарушения по време на сън и техните последствия за здравето. Обструктивната сънна апнея като рисков фактор за развитие на артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, ИБС, аритмии и инсулт поставя кардинално въпроса за необходимостта от лечение на синдрома с цел намаляване на сърдечно-съдовата смъртност  в една немалка популация пациенти.

 

Проф. д-р Огнян Георгиев

 

 

 

Презентацията на чл.кор. проф. д-р Иван Миланов разгледа болката като симптом и възможностите за повлияването ѝ. Комбинираната аналгезия чрез медикаменти с различна фармакокинетика позволява използването на по-ниски дози от всеки медикамент за постигане на същия аналгетичен ефект и намаляване на страничните ефекти чрез синергично повлияване на различни пътища на болката.

 

Чл. кор. проф. д-р Иван Миланов

 

 

 

"Синдромът на хроничната умора - познатият непознат" беше темата на лекцията на доц. д-р Любомир Киров.

 

Презентацията на доц. д-р Христо Кожухаров беше свързана с темата за алкохолизма. Острите и хронични вреди, свързани с употребата на алкохол; дефинициите на понятия като алкохолизъм, проблемно пиене и увреждащо пиене; границата на риска в консумацията на алкохол бяха разледани подробно. Традициите в алкохолната консумация в България и трудностите в лечението, свързани с целта на лечението (пълно освобождаване от симптоми), възможностите за повлияване на алкохолната консумация чрез използване на медикамента Selincro, терапевтичната схема "при нужда"  и проследяването на ефекта представляваха ценна информация за всеки лекар.

 

Мястото на Stresam в клиничната практика беше представено от д-р Панов, дм, от Катедра по Психиатрия в УМБАЛ - Стара Загора.

 

Неврологията беше застъпена и в практическите занятия. Интересна серия от казуси представи д-р Теодор Дженев, общопрактикуващ лекар, специалист по неврология от Стара Загора.

 

Д-р Теодор Дженев

 

Снимки: НСОПЛБ, Здравен Навигатор

< Назад