Акценти от научната програма - кардиология

06.12.2013

Научната програма на Конференцията обхвана разнообразни теми, свързани с работата на ОПЛ. Широко застъпени бяха темите от областта кардиология  - с особена важност за ОПЛ.

 

Лекцията на доц. д-р Сотир Марчев, дм - "Стресът и сърцето" - богато онагледена и интересно поднесена, представи на ОПЛ влиянието на силния стрес върху сърцето. Не е суеверие, че стресът убива. Стресът предизвиква инфаркт 30 месеца по-рано. Освен това води до стресовата миокардиопатия, по-честа при жените, наречена още синдром на Такоцубо -  беше показана чрез реални клинични случаи. При развитие на конкретно заболяване, удължаването на живота се постига с лекарства.

 

Доц. д-р Сотир Марчев по време на презентацията

 

Залата по време на презентацията на доц. Марчев

 

Презентацията на доц. д-р Арман Постаджиян на тема "Съвременни възможности за лечение на пациенти с ИБС според последните терапевтични ръководства" засегна значението на фиксираните комбинации от медикаменти за комплаянса на болните с ИБС.

 

 

Доц. д-р Арман Постаджиян по време на презентацията

 

В рамките на сателитния симпозиум на Мерк в събота, общопрактикуващите лекари имаха удоволствието да обменят опит с двама водещи кардиолози и отлични лектори - доц. д-р Елина Трендафилова и доц. д-р Борислав Георгиев. Доц. Трендафилова се спря на мястото на бета-блокерите в контрола на артериалната хипертония и сърдечната честота. Доц. Георгиев представи препоръките на Европейското дружество по хипертония и Европейската асоциация на кардиолозите от 2013 година за лечение на хипертонията. Поставя се акцент на индивидуализирания подход към всеки пациент.

 

Доц. д-р Елина Трендафилова по време на презентацията

 

 

Доц. д-р Борислав Георгиев по време на презентацията

 

Моменти от презентацията

 

 

 

Залата по време на сателитния симпозиум

 

Мястото на Exforge HHT в пракитката на семейния лекар представи д-р Николай Брънзалов.

 

 

Подготвените от НСОПЛБ практически задачи и клинични случаи на тема "Кардиология" бяха представени от д-р Румен Алексов и д-р Николай Брънзалов. Въпреки ранните часове, интересът на колегите към интерактивните занятия беше голям.

 

Д-р Румен Алексов представя клинични случаи

 

 

 

Д-р Николай Брънзалов

 

Анонс на лекторите за представените теми - интервю за Здравен Навигатор

Снимки - Здравен Навигатор

 

 

 

 

< Назад