Писмо от НЗОК относно електронно предписание на новите медикаменти за лечение на сърдечна недостатъчност и хронична бъбречна недостатъчност

18.02.2022

В Позитивния лекарствен списък (ПЛС) в сила от 01.01.2022 г. са включени нови индикации за лекарствения продукт FORXIGA: при възрастни за лечение на симптоматична хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване и за лечение при възрастни пациенти с хронично бъбречно заболяване (диагнози с кодове по МКБ 10: I150.0, I150.1, N18.0, N18.8). В ограниченията в начина на предписване изрично е посочено: изписва се от специалист – кардиолог.

 

Официалното писмо можете да прочетете тук!

< Назад