Информация и оферти относно GDPR

11.05.2018

GDPR (General Data Protection Regulation) или общ Регламент относно защита на личните данни (ЕС 2016/679) от Европейския Съюз (закон) влиза в сила от 25 май 2018 г. и установява нови строги правила за защита на данните при събиране, съхранение и обработка на лични данни. Регламентът е валиден за всички европейски страни членки и има характер на закон за всички български граждани и институции. Не е необходимо приемането му с изричен акт от страна на българския Парламент, тъй като европейското законодателство е с предимство пред националното и се прилага директно след влизането му в сила.

< Назад