„Безкрайно ме зарадва” новото правило за метформина

30.06.2016

ПОЗИЦИЯ

 

„Безкрайно ме зарадва” новото правило за метформина

Д-р Ан Л. Питърз,  New Metformin Rule 'Makes Me Incredibly Happy'.  Medscape.  Jun 08, 2016.

    

Днес ще разгледаме новите указания за предписване на метформин, току-що издадени от Американската администрация по храните и медикаментите (FDA). Съдържанието е следното: Можете да давате метформин на всеки със скорост на гломерулна филтрация (СГФ; на английски eGFR) оценен на  > 30 mL/минута/1.73 m2, като не сте длъжни да го спирате ако на пациента се прави изследване с контрастно вещество освен когато този пациент е с СГФ < 60 mL/минута/1.73 m2.

 

Обяснявам. Досега използвахме граничните стойности на серумния креатинин като критерий кога да предписваме метформин на пациенти с някаква степен на бъбречна недостатъчност. Сега вече това указание е премахнато от FDA, като всъщност се разширява кръгът пациенти, на които спокойно можем да даваме метформин. Ето указанията:

 

  • Изследвайте СГФ на всички пациенти преди да започнете лечение с метформин. При стойност  > 45 mL/минута/1.73 m2, не се притеснявайте. Този пациент напълно отговаря на изискванията да бъде на метформин.

 

  • Като цяло FDA не препоръчва да се започва метформин при пациент с СГФ между 30 и 45 mL/минута/1.73 m2. Но все пак определят метформина като безопасен ако той вече се приема от вашия пациент и изглежда, че донякъде носи полза. Затова пациентите с до най-ниска стойност от 30 mL/минута/1.73 m2  могат да останат на метформин.

 

  • При СГФ < 30 mL/минута/1.73 m2 не се дава метформин.

 

Това, което ме зарадва безкрайно е, че не сме длъжни да спираме метформин при всеки пациент, на който се прави рентгенологично изследване с контрастно вещество. Отнемаше безкрайни часове да се справям с това при моите пациенти. По-конкретно указанията гласят:

 

  • Не се притеснявайте за пациенти с СГФ > 60 mL/минута/1.73 m2. Могат да продължат да вземат метформин, стига това да не е интра-артериално изследване с контрастно вещество. В този случай е нужно да задръжте метформина и да се уверете, че бъбречната функция остава стабилна.   
       
  • При СГФ < 60 mL/минута/1.73 m2, което ще рече между 30 и 60- както и досега, спираме метформин преди контрастното изследване и след 48 часа отново изследваме СГФ, за  да сме сигурни, че още е в безопасни граници.

При мнозина наши пациенти, на които ще се прави рентгенологично изследване с контрастно вещество, и имат СГФ > 60 mL/минута/1.73 m2 няма да е задължително да прекъсваме метформина. Според мен това много ще улесни живота ни, и казано честно, ще е по-добре за нашите пациенти.

 

Тези указания съответстват на действащите препоръки, които от дълги години се прилагат навсякъде по света. Твърдо съм убедена, че те са безопасни и сигурно ще ни помогнат да прилагаме метформин при по-голям брой от нашите пациенти, на които той ще помага. Благодаря за вниманието!

 

Написаното по-горе изразява личното мнение на авторката, и не отразява задължително позицията на  WebMD или на Medscape.

< Назад