Нормативна уредба

Закон за лицата и семейството (последно изменение 29.12.2002 г.)

(.doc, 42.5 KB)

Закон за интеграция на хората с увреждания (последно изменение 14.12.2010 г.)

(.rtf, 162.67 KB)

Закон за закрила на детето (последно изменение 05.04.2011 г.)

(.doc, 381 KB)

Закон за бюджета на НЗОК за 2011 г.

(.rtf, 105 KB)

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс за 2011 г.

(.doc, 1.06 MB)

Закон за защита на личните данни (последно изменение 05.06.2009 г.)

(.doc, 232.92 KB)

Закон за изменение и допълнение на ЗЗО от март 2010 г.

(.doc, 163.5 KB)

Закон за безопасни условия на труда 2011 г.

(.doc, 203.5 KB)

Закон за задълженията и договорите (последно изменение 20.05.2005 г.)

(.pdf, 201.37 KB)

Кодекс на труда (последно изменение 01.03.2011 г.)

(.doc, 766.5 KB)

Кодекс за социалното осигуряване 2011 г.

(.doc, 1.29 MB)

ПМС 304 за обеми, цени, методики на остойностяване и заплащане на медицинската помощ

(.rtf, 2.45 MB)

Национален рамков договор 2011

(.rtf, 608.88 KB)

Приложение 1 – Правна рамка

(.doc, 101.5 KB)

Приложение 2 – Клинични пътеки за СИМП

(.doc, 23.5 KB)