Нормативна уредба

Приложение 10 - изисквания за договор с ПИМП

(.doc, 281.5 KB)

Приложение 11 - изисквания за договор със СИМП

(.doc, 1.22 MB)

Приложение 12 - освободени от потр. такса

(.doc, 154 KB)

Приложение 13 - профилактика в ПИМП

(.doc, 304 KB)

Приложение 14 - диспансеризация в СИМП

(.xls, 445 KB)

Приложение 15 - профилактика в СИМП

(.doc, 117 KB)

Приложение 19 - Клинични процедури

(.zip, 252.37 KB)

Съвместно указание № 1 между БЛС-НЗОК за диспансеризацията и др.

(.pdf, 3.84 MB)

Как да четем съвместното указание?

Приложение към Съвместно указание № 1 - таблици с кодове

(.pdf, 2.01 MB)

Наредба 9 за реда на съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване (публикувана на 2.12.2011 г.)

(.doc, 294 KB)

ПМС 274 за измененине на ПМС 304 за цените, обемите и методиките на заплащане на медицинската помощ

(.doc, 35 KB)

Закон за признаване на професионалните квалификации (последно изменение 28.01.2011 г.)

(.pdf, 678.38 KB)

Закон за трансплантацията на органи, тъкани и клетки (последно изменение 28.01.2011 г.)

(.pdf, 502.81 KB)

Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (последно изменение 28.12.2010 г.)

(.pdf, 241.53 KB)

Закон за социално подпомагане (последно изменение 28.01.2011 г.)

(.doc, 124.5 KB)