Нормативна уредба

Информация от НЗОК за променените бланки съгласно Наредба 4

(.doc, 496 KB)

Наредба № 15 за придобиване на специалност Обща медицина от ОПЛ (последно изменение 15.08.2014 г.)

(.pdf, 216.27 KB)

Закон за лечебните заведения (последно изменение 06.06.2014 г.)

(.pdf, 446.8 KB)

Наредба № 15 за имунизациите в РБългария (последно изменение 01.07.2014 г.)

(.doc, 599 KB)

Закон за изменение и допълнение на ЗЛЗ - юни 2014 г.

(.pdf, 201.78 KB)

Наредба 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията (последно изменение 27.12.13 г.)

(.rtf, 12.29 MB)

Наредба 40 за определяне на основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (последно изменение 27.12.2013 г.)

(.rtf, 13.1 MB)

ПМС 312 - такси за посещение при лекар

(.doc, 36.5 KB)

Приложение - финансов отчет

Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за изследванията в здравните книжки (последно изменение 10.12.2013 г.)

(.doc, 143 KB)

Пълно име на наредбата: Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

.

Наредба № 3 за утвърждаване на Медицински стандарт за профилактика и контрол на вътреболничните инфекции

(.pdf, 757.54 KB)

Наредба 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (последно изменение 2005 г.)

(.doc, 956 KB)

Наредба 14 за реда на установяване на смърт (последно изменение 2.4.2013 г.)

(.rtf, 389.95 KB)

Наредба 1 от 27.02.2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация

(.doc, 114 KB)

Лекарствени списъци за ветераните и военоинвалидите

(., B)

Списък с медикаментите за ветераните от войните

Списък с медикаментите за военоинвалидите и военопострадалите с  50 и над 50 % НР

Списък с медикаментите за военоинвалидите и военопострадалите с до 50 % НР

Промяна в Правилата за определяне на РС - 5 и 8 март 2013 година

(.doc, 101 KB)