Нормативна уредба

Наредба за медицинската експертиза (последно изменение 14.01.2011 г.)

(.doc, 171.5 KB)

Наредба 36 за месечни добавки за диетични храни и лекарства за инвалидите

(.rtf, 109.53 KB)

Наредба 26 за детските ясли и детските кухни (последно изменение 31.03.2009 г.)

(.doc, 89 KB)

Наредба 3 за трудовата медицина

(.doc, 70 KB)

Наредба 1 за техническите и организационни мерки за защита на личните данни

(.doc, 56 KB)

Наредба 3 за физическата годност на водачите на МПС

(.pdf, 789.4 KB)

Инструкция за медицинското освидетелстване на встъпващите в брак

(.doc, 40 KB)

Наредба № 41 от 21 декември 2005 г. за утвърждаване на медицински стандарти по обща медицинска практика

(.doc, 507 KB)

Устройствен правилник на НЗОК

(.doc, 184.5 KB)

Устройствен правилник на РЗИ

(.pdf, 635.6 KB)

Постановление 242 за тарифите и таксите на държавния здравен контрол

(.doc, 10.12 KB)

Постановление 37 за тарифите и таксите по ЗЛЗ

(.doc, 55 KB)

Постановление 304 за обемите, цените и методиките на остойностяване и заплащане на медицинската помощ

(.pdf, 3.5 MB)

Постановление 1 за структурни промени в здравеопазването

(.pdf, 377.59 KB)

Държавен вестник бр. 101 от 2010 г.

(.pdf, 3.03 MB)