Национален рамков договор 2012

Указания на НЗОК за предписване и отпускане на медикаменти за ветераните от войните - 1.2013

(.tif, 34.72 KB)

Указания на НЗОК за предписване и отпускане на медикаменти за ветераните от войните - 11.2012

(.jpg, 292.36 KB)

Отчитане на имунизациите за HPV

(.jpg, 490.5 KB)

Указание на НЗОК за предписване на медикаменти на ветераните

(.doc, 107.5 KB)

Списък на медикаментите, за които се допуска нарушаване на опаковката и изписване на бройки

(.pdf, 6.27 MB)

НРД 2012 г. (публикуван в ДВ бр. 3/10.1.2012)

(.doc, 428.5 KB)

ПМС 366 за методиките на остойностяване и заплащане на медицинската помощ (ДВ бр. 105/2011)

(.rtf, 2.26 MB)

Договор за цени и обеми на медицинската помощ 2012 (публ. в ДВ бр. 5/2012 г)

(.doc, 776 KB)

Правила за определяне на регулатините стандарти

(.zip, 36.76 KB)

Методика за определяне на неблагоприятните практики

(.doc, 338 KB)

Регистрационна форма за постоянен избор на ОПЛ

(.pdf, 374.19 KB)

Регистрационна форма за временен избор

(.pdf, 414.05 KB)

Регистрационна форма за първоначален избор

(.pdf, 397.55 KB)

Приложение 1- Правна рамка

(.doc, 86.5 KB)

Приложение 2 - Клинични пътеки в СИМП

(.doc, 27.5 KB)