Нормативна уредба

Приложение 19 - Изисквания болнична помощ

(.doc, 66 KB)

Приложение 20 – Изисквания ВСМД

(.doc, 189 KB)

Приложение 24 – Диагностични процедури

(.doc, 2.17 MB)

Наредба за осъществяване правото на достъп (последно изменение 14.01.2011 г.)

(.pdf, 381.36 KB)

Наредба 49 за устройството на болниците и домовете за медико-социални грижи (последно изменение 23.11.2010 г.)

(.rtf, 327.54 KB)

Наредба 34 за реда на заплащане от републиканския бюджет за лечение на заболявания извън задължителното здравно осигуряване (последно изменение 21.12.2010)

(.rtf, 500.33 KB)

Наредба 25 за спешната помощ (последно изменение 7.08.2001 г.)

(.rtf, 320.85 KB)

Наредба 21 за съобщаването и отчитането на заразните болести (послледно изменение 8.7.2011 г.)

(.doc, 567.5 KB)

Наредба 19 за експертиза на инвалидността при деца

(.rtf, 198.8 KB)

Наредба 17 за предписване отпускане на лекарства на ветераните от войната (последно изменение 21.04.2009 г.)

(.rtf, 86.65 KB)

Наредба 16 за съдебно-психиатричните експертизи

(.rtf, 63.26 KB)

Наредба 14 за реда на извършване на проверки на лечебните заведения от ИАМО

(.rtf, 66.64 KB)

Наредба 10 за неотложна медицинска помощ (последно изменение 06.06.1995 г.)

(.rtf, 48.34 KB)

Наредба 9 за конкурсите за управители на ЛЗ (последно изменение 10.09.2010 г.)

(.rtf, 114.08 KB)

Наредба 1 за лечението на лица с психични разстройства (последно изменение 13.03.2007 г.)

(.rtf, 98.21 KB)