Позиция

Изключват ОПЛ от КОВИД-зоните, не е редно

14.09.2021

Делта-щамът на коронавируса действително протича по-тежко, като повече хора стигат до болница за лечение с кислород, съобщи в програма „Точно днес“ на Радио Пловдив д-р Костадин Сотиров, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив. „Преди около 8 % от заболелите влизаха в болница, сега са около 12 – 15%, което прави с 50% повече. Децата и младите хора също боледуват, но по-рядко се изследват“, посочи личният лекар.

Защо личните лекари получиха по-ниски възнаграждения от обещаните?

25.08.2021

700, а не 1000 лв. за работа на първа линия

„При предишния вариант на вируса бяха нужни около 15 минути, за да се заразиш. При този са нужни само около 10 секунди. Рискът за работещите на първа линия е много голям и консултациите лице в лице се избягват в цяла Европа”. Това заяви в ефира на NOVA доц. Любомир Киров от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

 

Проект на МЗ за методика за лечение и неговото заплащане на пациенти с КОВИД в извънболничната помощ

20.08.2021

Уважаеми колеги, в настоящото писмо представяме на внимание ви предложението на МЗ за Проект на Методика за допълнение на Методиката за определяне на размера на сумите , заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НСОПЛБ ЗА АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА „ЛЕЧЕНИЕ НА ЛЕКА ДО СРЕДНО ТЕЖКА ФОРМА НА КОВИД-19 В ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ“

19.08.2021

Уважаеми колеги, в настоящото писмо представяме на внимание Ви предложението на НСОПЛБ ЗА  АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА „ЛЕЧЕНИЕ НА ЛЕКА ДО СРЕДНО ТЕЖКА ФОРМА НА КОВИД-19 В ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ“.

Д-р Николай Брънзалов: Къпем се в море от ваксини, заяви в предаването "Денят започва" по БНТ

18.08.2021

Според д-р Брънзалов четвъртата вълна няма да е толкова сериозна и продължителна.

Д-р Миндов: Делта вариантът засяга децата - това трябва да ни притеснява, сподели в предаването "Здравей България" по Нова ТВ

18.08.2021

Според него учебната година трябва да започне дистанционно.

Предложение от НСОПЛБ относно ваксинопрофилактиката срещу КОВИД-19

09.08.2021

В процеса на ваксинопрофилактика срещу КОВИД-19 възникнаха казуси, които изискват кратки, систематизирани и удобни за ползване препоръки, които биха улеснили вземането на решения както от медицинските лица, участващи във ваксинационната кампания, така и от гражданите. Това бе нашето основание да систематизираме тези въпроси и да потърсим експертно становище, което любезно ни бе предоставено от проф. д-р Мария Християнова Николова, дмн, специалност – клинична имунология, зав. отдел „Имунология“ в Национален център по заразни и паразитни болести, София и оформихме приложения документ. (Приложение №1)

 

Писмо от заместник-министъра на здравеопазването д-р Александър Златанов до НСОПЛБ

28.07.2021

Първичната медицинска помощ има ключова роля в здравната система за справяне с основните причини за лошото здраве и рискове от него, както и за справяне с предизвикателствата, които заплашват здравето и благополучието в бъдеще. Тя следва да осигурява на хората всеобхватни грижи – промоция на здраве, профилактика на заболявания, ранна диагностика и лечение.

Становище на НСОПЛБ относно писмо на БЛС с молба за становище и предложения за евентуални промени в начина на осигуряване на медицинска помощ извън обявения работен график на практиките за ПИМП

02.07.2021

Становище относно: писмо на БЛС с молба за становище и предложения относно евентуални промени в начина на осигуряване на медицинска помощ извън обявения работен график на практиките за ПИМП с изх. № 182 от 22. 06. 2021г. и наш вх. № 14/23.06.2021 г.

 

Настоящият документ е обсъден и одобрен от УС и НС на НСОПЛБ и Експертният съвет по Обща медицина към МЗ.

 

Въвеждане в експлоатация на електронна рецептурна книжка (ЕРК) и извеждане от употреба на хартиената рецептурна книжка

30.06.2021

През месец декември 2020 г. стартира процесът по издаване на рецепти с рецептурна бл. МЗ-НЗОК № 5 или бл. МЗ-НЗОК № 5А по електронен път (електронно предписание). С въвеждането на електронно предписание и с цел засилване на контрола в информационните системи по предписване и отпускане на лекарствени продукти е извършена промяна в бизнес-процеса по издаване на рецептурна книжка и вписване в нея на хронични диагнози. Осигурена е техническа възможност хартиената рецептурна книжка да се трансформира в електронна рецептурна книжка (ЕРК) и промените на диагнозите в нея да се отразяват от ОПЛ.