Позиция

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В МЕТОДИКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРАКТИКИ С НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА

02.02.2017
Уважаеми колеги,
 

Нашите предложения и мотиви за промени в Методиката за определяне на месечното заплащане за работа в населени места – център на практики с неблагоприятни условия за работа на изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) ще откриете в приложените документи.

Становище относно критерии за предписване на лекарсва за лечение на заболяването „есенциална хипертония“ от клас I10

25.01.2017

Решението на НС на НЗОК (Прил. 1) би трябвало да разреши тези 24 % от пациентите с хипертония да имат възможност, при лечение с монопрепарат (не комбиниран, т.е. такъв, който включва в себе си два медикамента) да получат 100% реимбурсация.

Но това съвсем не е така, поради въведените с Решението на НС на НЗОК критерии за предписване и условия (които не отговарят нито на правилата за кодиране, нито на медицинската наука).

Отворено писмо от ДСОПЛ

25.01.2017

Относно искане изх.№3/26.01.2017г. поставено от проф.д-р Арман Постиджиян в качеството на Председател на дружеството на кардиолозите в България до БЛС за въвеждане на задължително насочване от ОПЛ към кардиолог за диспансерни консултации.

В брой 8 на Държавен вестник излезе Решение № РД-НС-04-7-1 от 11 януари 2017 г. за изменение и допълнение на Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от ЗЗО на Надзорния съвет на НЗОК на стр. 9

25.01.2017

Целия текст можете да видите в прикачения файл.

Писмо от НЗОК във връзка с отпускане на напълно заплащани лекарствени продукти

24.01.2017

Уважаеми колеги, в прикачените документи ще можете да видите писмата от РЗОК във връзка отпускане на напълно заплащани лекарствени продукти.

Трябва да надграждаме, за да може тези след нас да влязат в една добре подредена къща на Общата медицина

21.12.2016

Това отбеляза доц. Л. Киров, председател на НСОПЛБ.

Личните лекари трябва да изнасят повече лекции на тези форуми

21.12.2016

Така смята д-р Любин Шукриев, председател на Дружеството на семейните лекари в Югоизточна Европа.

Д-р Николай Брънзалов: Личният лекар е единствения лекар в системата, който няма изгода пациента му да е болен

21.12.2016

Oт началото на здравната реформа личните лекари са намалели с около 1500 човека, млaдите не искат да са джипита.

Писмо на НСОПЛБ до МЗ и НЗОК относно електронната автентификация и свързани с нея възможности в Наредба 8.

15.12.2016

В резултат на изпратеното от НСОПЛБ писмо на 12.12.2016 г. (понеделник) между НСОПЛБ, МЗ и НЗОК, на която присъстваха колеги от УС на НСОПЛБ, д-р Пенков и колеги от МЗ, д-р Комитов, екипът, работещ по електронното здравеопазване и представители на екипа, който поддържа електронната система за автентификация.

Предложения за НРД 2017 и приложния към него

13.12.2016

На 10.12. 2016 (събота) в офиса на НСОПЛБ се проведе заседание на УС на НСОПЛБ и след това на Борда по Обща медицина. Обсъдиха се предложения за промени в НРД и приложенията.