Становище на НСОПЛБ относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4

02.07.2024

За нас общопрактикуващите лекари всяка промяна, свързана с правилата за предписване на лекарствени средства е от изключителна важност, тъй като ние сме най-голямата професионална група лекари, която предписва реимбурсирани лекарствени средства, а също и изцяло заплатено от пациентите лечение.

 

В мотивите към Проекта е посочено, че основните причини за предлаганите промени са основани на „извършен анализ на разходите на НЗОК към 10.06.2024 г.“, който установява драстично увеличение на----разходи“ по две причини: повишеното ниво на реимбурсиране на лекарствени продукти за лечение на сърдечно- съдови заболявания, които са за домашно лечение, назначени без протокол“ и дейностите по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК, посочени в чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.1 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.“

 

Цялото становище ще откриете тук.

< Назад