Националният консултант по ОМ предлага

Предложения за промяна в Наредба 1 за специализацията по Обща медицина

13.10.2017

Развитието на първичната медицинска помощ е изведено в Националната здравна стратегия 2020 като приоритетна политика, насочена към изграждане и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати.

Становище относно необходимост от промяна в наредбата за придобиване на специалност Обща медицина

15.09.2017

Уважаеми колеги,

Днес бе изпратено становище до д-р Мирослав Ненков, зам. -министър на здравеопазването на Р Бълагрия, свързано в проблемите за придобиване на специалност Обща медицина.

Писмо до Министъра на здравеопазването за промени в някои наредби

04.04.2013

Днес НСОПЛБ изпрати до Министъра на здравеопазването проф. д-р Николай Петров писмо с предложения за промени в Наредба 15 за специализацията по ОМ, Наредба 18 за акредитацията на ЛЗ,  Наредба 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, Наредба 15 за имунизациите .

ImportantОтговор на НЗОК на нашите предложения за промени в методиката за РС

20.03.2013

В отговор на предложенията на НСОПЛБ за промени в методиката за РС, днес беше получено писмо от д-р Пламен Цеков, Управител на НЗОК.

 

Становище на НСОПЛБ относно Проект на МЗ за Медицински стандарт за профилактика и контрол на вътреболничните инфекции

13.03.2013

След проведено обсъждане сред общопрактикуващите лекари, на 12.03.2013 година в МЗ беше изпратено Становище на НСОПЛБ относно публикувания проект на Стандарт за профилактика и контрол на вътреболничните инфекции.

 

Писмо до МЗ за промени в някои наредби

13.03.2013

На 06.03.2013 година д-р Л. Киров, Национален консултант по ОМ, изпрати до МЗ писмо, обобщаващо необходимите промени в наредби на МЗ, свързани с дейността на общопрактикуващите лекари.

 

 

ImportantПредложения за промени в методиката за определяне на регулативните стандарти

25.02.2013

Предложенията на НСОПЛБ и Националния консултант по ОМ са входирани в НЗОК на 22.02.2013 г.

 

Становище относно предлаганите от МЗ промени в ЗЛЗ

15.02.2013

Становището е изпратено на Министъра на здравеопазването и на членовете на Парламентарната комисия по здравеопазване.

 

Отговор на МЗ за специализацията по Обща медицина

22.08.2012

Във връзка с изпратено на 03.07.3012 г. писмо до МЗ за проблемите, свързани със специализацията по Обща медицина, днес получихме отговор от Зам.-Министърът на здравеопазването. Вашето мнение и коментари по отговора на МЗ можете да споделите във Форума.

ImportantОтново за проблема със специализацията по Обща медицина

03.07.2012

По повод на получени сигнали до НСОПЛБ от общопрактикуващи лекари от страната за наличие на трудности при провеждане на специализацията по Обща медицина, на 22 юни т.г. изпратихме писмо до Министерство на здравеопазването с предложение за работна среща за обсъждане на всички детайли и евентуално бъдещо решение на проблема.