Националният консултант по ОМ предлага

Предложение за провеждане на скрининг за наличие на чернодробно заболяванe

24.01.2018

Уважаеми колеги,

Като национален консултант по Обща медицина ви представям свое предложение за провеждане на скрининг за наличие на чернодробно заболяване.

Становище от доц. Любомир Киров - ТЕЛК

07.12.2017

Уважаеми колеги,

В предложените за обсъждане документи има промени с положителен ефект, други са положителен, но неосъществим поради други текстове в съответните документи, трети могат да бъдат добавени...

Предложения за промяна в Наредба 1 за специализацията по Обща медицина

13.10.2017

Развитието на първичната медицинска помощ е изведено в Националната здравна стратегия 2020 като приоритетна политика, насочена към изграждане и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати.

Становище относно необходимост от промяна в наредбата за придобиване на специалност Обща медицина

15.09.2017

Уважаеми колеги,

Днес бе изпратено становище до д-р Мирослав Ненков, зам. -министър на здравеопазването на Р Бълагрия, свързано в проблемите за придобиване на специалност Обща медицина.

Писмо до Министъра на здравеопазването за промени в някои наредби

04.04.2013

Днес НСОПЛБ изпрати до Министъра на здравеопазването проф. д-р Николай Петров писмо с предложения за промени в Наредба 15 за специализацията по ОМ, Наредба 18 за акредитацията на ЛЗ,  Наредба 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, Наредба 15 за имунизациите .

ImportantОтговор на НЗОК на нашите предложения за промени в методиката за РС

20.03.2013

В отговор на предложенията на НСОПЛБ за промени в методиката за РС, днес беше получено писмо от д-р Пламен Цеков, Управител на НЗОК.

 

Становище на НСОПЛБ относно Проект на МЗ за Медицински стандарт за профилактика и контрол на вътреболничните инфекции

13.03.2013

След проведено обсъждане сред общопрактикуващите лекари, на 12.03.2013 година в МЗ беше изпратено Становище на НСОПЛБ относно публикувания проект на Стандарт за профилактика и контрол на вътреболничните инфекции.

 

Писмо до МЗ за промени в някои наредби

13.03.2013

На 06.03.2013 година д-р Л. Киров, Национален консултант по ОМ, изпрати до МЗ писмо, обобщаващо необходимите промени в наредби на МЗ, свързани с дейността на общопрактикуващите лекари.

 

 

ImportantПредложения за промени в методиката за определяне на регулативните стандарти

25.02.2013

Предложенията на НСОПЛБ и Националния консултант по ОМ са входирани в НЗОК на 22.02.2013 г.

 

Становище относно предлаганите от МЗ промени в ЗЛЗ

15.02.2013

Становището е изпратено на Министъра на здравеопазването и на членовете на Парламентарната комисия по здравеопазване.