Позиция

Работна група с участие на експерти от МЗ, МОН и НСОПЛБ

10.10.2016

Работна група с участието на експерти от МЗ, МОН и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари /НСОПЛБ/ ще изработи мерки за решаване на проблема с „медицинските бележки“, които да не натоварват допълнително административно личните лекари, но и да гарантират невъзможност за фалшифициране. Това решение бе взето на среща между представители на МЗ, МОН и НСОПЛБ. До момента на приемане на новия начин на работа, е валиден досега съществуващия ред.

Становище относно издаване на амбулаторен лист за бележки, извиняващи отсъствията на дете

10.10.2016

Уважаеми колеги,

НСОПЛБ изготви становище с основание искане на МОН да се издава амбулаторен лист от ОПЛ, който да бъде предаван от ученика или родителите на дете в предучилищна възраст на съответните власти, в случаите когато се издава медицинска бележка, извиняваща отсъствията на детето.

IN MEMORIAM

29.09.2016

На 19.09.2016 г. почина д-р Петя Христова Дакова.

Отговор от НЗОК във връзка с издаване на съобщение за смърт

29.09.2016

Уважаеми колеги, в прикачения файл ще можете да видите писмото от НЗОК във връзка с поисканото от нас уточнение за издаване на съобщение за смърт.

Протокол от среща между представители на НСОПЛБ, МЗ и НЗОК от 09.09.2016 г.

09.09.2016

Днес, 09. 09. 2016 г., съобразно разписаното в т. 13 от постигнатото на 30 март 2016 г. споразумение между представители на МЗ, НЗОК и НСОПЛБ, се проведе среща между министъра на здравеопазването д-р П. Москов, г-жа Ваня Кръстева – подуправител на НЗОК,  д-р Ив. Георгиева- директор дирекция „Медицински дейности“ в МЗ и доц. Л. Киров- председател на НСОПЛБ.

Работна група за измемение и допълнение на Наредба 39

09.09.2016

Уважаеми колеги,

В прикачения файл може да видите писмо от д-р Шарков по повод определяне на представители от НСОПЛБ, които да бъдат включени в състава на работна група за измемение и допълнение на Наредба 39.

МУ - Варна обяви конкурс по документи за специалисти по "Обща медицина"

02.09.2016

Уважаеми колеги,

МУ - Варна обяви конкурс по документи за специализанти по специалист "Обща медицина".

Срокът за подаване на документи за участие е от 07.09.2016 г. до 16.09.2016 г.

Отговор от МЗ на писмо от НСОПЛБ относно мъртвопроверителство и издаване на съобщение за смърт

25.08.2016

Уважаеми колеги, в приложения документ може да видите пълния текст на писмото във връзка с издаване на съобщение за смърт, изпратено от МЗ.

Писмо до МЗ относно извършване на мъртвопроверителство и издаване на съобщение за смърт

16.08.2016

Уважаеми колеги, НСОПЛБ изпрати писмо до МЗ относно извършване на мъртвопроверителство и издаване на съобщение за смърт.

 

Колко ЗОЛ избраха ОПЛ по електронен път - данни на НЗОК

19.07.2016

Уважаеми колеги, в прикачен файл може да видите официалното писмо от НЗОК във връзка с ЗОЛ направили своя електронен избор.