Писма

До медиите – писмо от ОПЛ

22.12.2010
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
  
Казват, че в навечерието на Коледа хората стават по‐добри и отворени към болката на другите…  Позволяваме си да ви  изпратим едно от писмата, които получаваме от наши колеги. Нека чрез вас да достигне до всички хора, защото в него е изказана човешката болка на лекаря. Останалото вече сме го казали благодарение с вашата подкрепа и разбиране.
 
Бъдете здрави през наближаващите празници, с пожелание ДА НЕ ГУБИМ ВЯРА В ДОБРОТО!
 
Екипът на НСОПЛБ

Медиен отзвук

22.12.2010

Медиен отзвук от 16 до 31.12.2010 г.

Писмо до МЗ с предложения за промени в Наредба 39

10.12.2010

Писмо до МЗ с предложения за промени в Наредба 39.
 

Отворено писмо до медиите

09.12.2010

Отворено писмо до медиите с предложенията на НСОПЛБ за цените и обемите на медицинските дейности в ПИМП за 2011 г.

Писмо до БЛС и МФ с предложения за регулативните стандарти за 2011 г.

02.12.2010

При формирането на прогнозните цени, обеми и разпределение на средствата в извънболничната помощ считаме за необходимо да обърнете внимание на неизменния проблем с Регулативните стандарти (РС).
 

До БЛС и МФ с предложения на НСОПЛБ за цени, обеми и методики за заплащане на ПИМП

02.12.2010

Поставяме на вашето внимание предложения за прогнозни цени, обеми и методика за заплащане на дейностите в ПИМП за 2011г. При подготовката сме ползвали данни от „Анализ на прогнозните обеми, цени и методики за остойностяване и заплащане на дейностите и услугите в извънболничната помощ (интегриращ становищата на националните консултанти), изготвен от МФ и Писмо на НЗОК/ БЛС с изх. № 17‐01‐29 от 21.09.2010.
 

Писмо до МЗ и МФ с предложенията на НСОПЛБ за цени, обеми и методики за заплащане за ПИМП

02.12.2010

Изпращаме ви подготвените от екипа на НСОПЛБ материали, свързани с цени, обеми, методика на заплащане в ПИМП, по молба на д‐р Цветан Райчинов, председател на БЛС, които ще представим в Консултативния съвет към МФ.

 

Писмо до МЗ за корекция на стандарта по педиатрия

18.11.2010

Във връзка с възможността за промяна на вече публикувани медицински стандарти, които са обявени на електронната страница на МЗ, отново обръщаме внимание на възможността за корекции в Стандартите по педиатрия, които вече двукратно сме предоставили на вниманието на предишното Ръководството на МЗ.
 

Писмо до МЗ за епидемията от грип

01.11.2010

Във връзка с наближаващия зимен сезон, започналото увеличаване на заболеваемостта от вирусни респираторни инфекции и очаквания сезонен грипен подем, бихме искали да получим допълнителна информация относно възможностите за диагностика, профилактика и лечение на това заболяване.
 

Писмо до медиите – НЗОК пак рекетира семейните лекари

15.10.2010

Няма друга дума, освен РЕКЕТ, с която да определим действията и основанията за налаганите от РЗОК санкции на нашите колеги.