Анализи

Предложения на НСОПЛБ за промени в НРД 2011 г. - какво беше прието по време на преговорите?

15.12.2010

Предложения за промени в НРД 2011 г., изготвени от експертите на НСОПЛБ, които участваха в преговорите с НЗОК.
 

Писмо до институциите във връзка с промяна на Наредба 6 за ПТ

02.09.2010

С предложения проект за промяна на Наредба № 6 от 19.07.2008 г., публикуван на електронната страница на МЗ на 20.08.2010 г., се въвежда нов начин на отчитане на сумите, дължими на изпълнителите на МП по чл. 37 ал. 5 от ЗЗО (поемане от държавата на остатъка от потребителската такса за жените над 60 и мъжете над 63 години), въвеждат се и нови срокове за превеждането им по банков път към изпълнителите на медицинска помощ (ИМП).
 

Анализ на Проекта за стандарт по педиатрия

18.05.2010

Дълбоко уважаваме педиатрите в България и ценим техния професионализъм. Добре изградената колаборация между общопрактикуващи лекари (ОПЛ) и педиатрите, особено в доболничната помощ, трябва да се запази и продължи да се развива и усъвършенства.