СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПЛАНУВАНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЪВЕЖДАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРИ ОТ НЗИС БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ

25.06.2024

    До НСОПЛБ достигна информация от срещата, проведена между представители на НЗИС, МЗ, НЗОК и програмисти на медицински софтуер. На тази среща от страна на НЗИС е декларирана готовност за въвеждане на електронизация на информацията, съдържаща се в амбулаторния лист, като се използват създадени от НЗИС номенклатури.

   За тази активност на НЗИС не са информирани и не е искано мнението на Министерство на здравеопазването, Национална здравно-осигурителна каса, Български лекарски съюз, НСОПЛБ. Същата не е изпратена за запознаване и обсъждане от лекарите, които ще трябва да въвеждат задължително данните във формàта, наложен от НЗИС, за да получат отговор от НЗИС за приет преглед (НРН на прегледа).

   Съгласно публикуваните на сайта на НЗИС номенклатури, при всеки профилактичен преглед (засега се планува електронизация само на профилактичните прегледи, но е декларирана готовност така да се електронизират ВСИЧКИ прегледи) освен регистрирането на данните от анамнезата, статуса, изследванията  и препоръките за поведение, описани в амбулаторния лист, лекарят ще трябва да набира допълнително от падащо меню всеки отделен елемент от анамнезата, статуса, изследванията, извършените манипулации, имунизации, което ще увеличи значително (2-3 пъти) времето за регистриране на извършения преглед по менютата с номенклатури на НЗИС. Регистрирането на отговорите на въпросите от падащото меню се предвижда да бъде задължително и при не извършването на тази допълнителна административна дейност няма да се получава НРН за съответния преглед.

   НСОПЛБ, като организация на общопрактикуващите лекари, генериращи огромната част от амбулаторните листа и въобще здравната информация за пациентите в България (над 80%), т.е. личните електронни здравни записи (досиета), категорично възразяваме срещу подобни несъгласувани активности, увеличаващи значително административните дейности на лекаря.

 

С пълния текст на нашето становище можете да се запознаете в приложения файл. 

< Назад