ОБРЪЩЕНИЕ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ

25.06.2024

 

   Чрез своите представители, НСОПЛБ участва и сътрудничи активно на МЗ в изграждането на НЗИС от самото стартиране на проекта. По неясни причини, през последната година нашата организация не е допускана като участник в този процес. Нашето виждане беше и понастоящем е, че функционалностите на НЗИС следва да улесняват ежедневната работа на практикуващите лекари като я превръщат в система, която спестява време, съхранява огромна, попълвана в реално време база данни, която може да се достъпва по определен, удобен за използване ред с цел отчетност, анализ, планиране на дейности и мониторинг на процеси и резултати (доколкото има обективни измерители) от всеки изпълнител на медицинска помощ, но най-вече ОПЛ (относно константната листа избрали го пациенти), а също и от различни институции, но с определено ниво на достъп, за подпомагане на специфичните им дейности и цели.  Това означава, че НЗИС не определя, а бързо, точно и ясно, съобразноo заданията предоставя необходимата за оптимизиране на ежедневната медицинска дейност и определяне на здравните политики информация.

 

Официалния документ с обръщението към съответните адресати може да откриете тук!

 

< Назад