Позиция

Парите, които се заделят за ПИМП, трябва да бъдат увеличени поне с 25 милиона

09.10.2019

Доц. Киров пред радио "Хоризонт"

Д-р Николай Брънзалов пред "БНТ"

Предложение от НСОПЛБ за размера на бюджет 2020 за ПИМП

08.10.2019

Становище на НСОПЛБ относно предложения за НРД 2020 г. в частта ПИМП

07.10.2019

Уважаеми колеги,

Представяме Ви предложенията за НРД 2020 г. в частта ПИМП, обсъдени и приети на присъствен УС и НС на НСОПЛБ, проведен на 14.09.2019 г.

 

Становище относно Наредба за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти

25.09.2019

Конкретните ни предложения са за промени в организацията, провеждането и критериите за оценка на практики за провеждане на практическо обучение по Обща медицина. 

Становище относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

24.09.2019

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА И ТРАЙНА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ.

Становище относно Проект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и предложения за промени в Закона за здравното осигуряване, включени в същия Проект.

18.09.2019

Становище относно Предложение за допълнение в Проект на закон за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения

18.09.2019

Предоставяне на информация от ОПЛ за имунизационното състояние на децата и учениците

10.09.2019

Становище за болнични листове

04.09.2019

Разяснения по прилагането на Наредба Н-18 от ОПЛ

04.09.2019

По молба на НСОПЛБ се състояха срещи в НАП, с програмистите разработващи софтуер за ОПЛ и производителите на касовите апарати за изясняване на прилагането на  Наредба18-Н от ОПЛ.

 

Естеството на срещите бяха разяснителни разговори, при които НАП, програмистите и ние трябваше да намерим взаимно приемливи варианти по законосъобразното прилагане на наредбата при  специфичните за работата на ОПЛ условия.