Указания на НОИ за реда на издаване на болнични листове за гледане на болен член от семейството

09.07.2011

В указанията на НОИ ще намерите подробности за оформянето на временната нетрудоспособност за гледане на болен член от семейството, съгласно действащата в момента Наредба за медицинска експертиза. С подробни указания и примери са разгледани различни случаи за оформяне на болничните листове и правата на пациентите да ползват временна нетрудоспособност за гледане на болен член от семейството в ЛЗ за болнична помощ и в дома.

Указания на НОИ за реда на издаване на болнични листове за гледане на болен член от семейството

(.doc, 42 KB)

< Назад