Подготовка на пациентите за ТЕЛК - указания от НЕЛК

09.07.2011

Конфликтите с пациентите във връзка с подготовката им за явяване на ТЕЛК са ежедневие в общата практика. НСОПЛБ многократно поставя  въпроса за координиране на изискванията на РЗИ и ТЕЛК относно подготовката на пациентите. Надяваме се, че писмото на Директора на НЕЛК до Директора на РЗИ ще бъде полезно за всички, които имат проблеми с исканията на пациентите за направления бланка № 3 за подготовка за явяване на ТЕЛК.

Писмо на НЕЛК относно подготовката на пациентите за явяване на ТЕЛК/НЕЛК

(.doc, 32.5 KB)

< Назад