Отчитане на новите болнични листове

09.07.2011

С Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. се промени редът на представяне на болничните листове в ТП на НАП от работодателите за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения за временна нетрудоспособност. С отпадането на финансовата част от болничния лист задължителна става Декларация от осигурителя (Приложение 15) относно правото на парично обезщетение. Декларацията ще се подава от осигурителя със всеки болничен лист след 01.07.2011 г., независимо дали е на стара или на нова бланка.  Променя се и описа на документите при представянето на болничните листове в ТП на НАП. 

Указания на НОИ за промени в Приложения 9 и 15 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

(.doc, 45 KB)

Декларация от осигурителя относно правото на парично обезщетение – Приложение 15, в сила от 01.07.2011 г.

(.pdf, 140.11 KB)

Опис на документите – Приложение 9 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО – в сила от 01.07.2011 г.

(.doc, 107.5 KB)

< Назад