Нов ред за работа с болничните листове

09.07.2011

Инструкция № 1 от 20.05.2011 година регламентира условията и редът на работата и отчетността с бланка "Болничен лист за временна нетрудоспособност". Инструкцията влезе в сила от 01.07.2011 година и отмени Инструкция 5 от 20.04.2001 за работата и отчетността с болничните листове. Променена е бланката "Болничен лист", като отпадат финансовата част (данни от осигурителя/осигуреното лице) и талонът към болничния лист. От причините за временна нетрудоспособност отпада код 03 "професионално отравяне". Има възможност за вписване на ЛНЧ. Задължително е вписването на УИН на лекаря.

До 31.12.2011 г. ще се използват и старите бланки за болничните листове. Редът за работа с тях остава същия, включително изпращането на талоните към болничните листове към РЗИ. 

Промяна има в документите, с които ще получаваме бланките от НОИ (отпада "Отчет-заявка"). Остава задължението за регистриране на получените бланки в книга за прихода и разхода на болничните листове.

 

Наредба за медицинската експертиза

 

Инструкция № 1 от 20.05.2011 за работата и отчетността с болничните листове за временна нетрудоспособност

(.doc, 106.5 KB)

Бланка „Болничен лист” – юли 2011 г.

(.pdf, 339.08 KB)

Бланка „Искане за болнични листа” – юли 2011

(.doc, 26.5 KB)

Образец „Книга за прихода и разхода на болничните листове”

(.pdf, 74.29 KB)

Указания на НОИ за работа с новите бланки болнични листове

(.doc, 49 KB)

< Назад