Брошура за пациенти с информация за колоректалния рак

07.12.2011

Брошурата е изработена в рамките на вътреуниверситетски проект на МУ - Пловдив „ПАЦИЕНТ-ЦЕНТРИРАН ПОДХОД ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АКТИВНОСТТА НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОННАТА И СКРИНИНГОВА ДЕЙНОСТ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ ” и съдържа полезна информация за колоректалния карцином и методите за скрининг.

Брошура с информация за колоректален Ка

(.pdf, 1.54 MB)

< Назад