Препоръки за здравословно хранене

05.01.2014

Препоръките са избаротени от експерти на Националния център за обществено здраве и анализи.

Препоръки за здравословно хранене на кърмачета

(.pdf, 751.67 KB)

Препоръки за здравословно хранене на деца от 3 до 6 години

(.pdf, 10.34 MB)

Препоръки за здравословно хранене на ученици

(.pdf, 2.02 MB)

Препоръки за здравословно хранене - 18-65 г.

(.pdf, 1.96 MB)

Препоръки за здравословно хранене при бременност и кърмене

(.pdf, 1.72 MB)

< Назад