Изобразителни изследвания за ранен карцином на простатата – Кога се нуждаете от тях и кога не?

23.05.2013

Нормално е да искате да направите всичко, което можете, за да лекувате карцинома на простатата. Но не винаги е добра идея да правите всички възможни изследвания. Може да не се нуждаете от тях. И рисковете от тези изследвания могат да са по-големи, отколкото ползата от тях.

 

Описаните в тази статия факти обясняват защо специалистите, лекуващи рак, обикновено не препоръчват някои изобразителни изследвания, ако ви е поставена диагноза Ранен карцином на простатата. Вие можете да използвате тази информация, за да разговаряте с вашия лекар за възможностите и да изберете това, което е най-добро за вас.

 

Как се открива карциномът на простатата?

Карциномът на простатата е злокачествено заболяване на простатната жлеза при мъжете. Той обичайно расте бавно и не причинява оплаквания преди да се разпространи в тялото. Повечето мъже се диагностицират в ранен стадий след ректално туширане или изследване на кръвта за простат-специфичен антиген (PSA). PSA е белтък, произвеждан в простатата. Високите нива на PSA могат да бъдат показателни за карцином на простатата.

 

Ако едно от тези изследвания показва, че вие можете да имате карцином на простатата, ще ви бъдат назначени допълнителни изследвания. Те ще помогнат на вашия лекар да установи дали вие наистина имате карцином и в какъв стадий на развитие е той.

 

Какви са стадиите на развитие на карцинома на простатата?

Карциномът на простатата се разделя на стадии от първи до четвърти (I, II, III  и IV). Стадиите на развитие на карцинома показват какво е разпространението на рака в тялото ви.

 

Стадии I и II се считат за ранен простатен карцином. Раковият процес не се е разпространил извън простатата. В стадий II ракът е по-вероятно да се разпространи в тялото в бъдеще, отколкото ракът в стадий I.  В стадиите III и IV раковото заболяване вече се е разпространило в други части на вашето тяло.

 

Какви изследвания се използват за определяне на стадия на карцинома на простатата?

Най-ранното и най-малко рисково изследване за установяване стадия на развитие на карцинома на простатата е да се вземе тъканна проба (биопсия) от простатата и да се изследва за ракови клетки. Това се нарича Gleason скор.

 

Ако Gleason скорът покаже, че имате ранен карцином на простатата, вие обичайно няма да имате нужда от повече изследвания. Минимална е вероятността раковото заболяване да се е разпространило.

 

Вие нямате нужда от всички изобразителни изследвания за стадиране на простатния карцином

Изобразителните изследвания правят „снимки” на органите във вашето тяло. Специфични изобразителни изследвания, като КАТ, РЕТ или цялотелесно сканиране могат да покажат какво е разпространението на раковото заболяване. Може да ви хареса идеята да направите изобразителни изследвания, за да се уверите, че вашето раково заболяване не се е разпространило. Но ако имате ранен карцином на простатата, много малко вероятно е той да се е разпространил в другите органи. Вашият лекар трябва да използва изобразителните изследвания само ако вашият Gleason скор и нивата на PSA предполагат разпространението на раковото заболяване.

 

Изобразителните изследвания носят рискове

Най-големият риск от изобразителните изследвания е излагането на радиация. Ефектите от радиацията се натрупват през целия ви живот. Извършването на много изследвания, които използват радиация, може да увеличи риска ви от развитие на рак.

 

Изобразителните изследвания могат също така да покажат „фалшиво положителни резултати”. Това означава, че изследването показва нещо, което изглежда необичайно, но след допълнителни изследвания се оказва, че не е проблем. Фалшиво положителните резултати водят до стрес, повече изследвания и лечение, от което не се нуждаете.

 

Изобразителните изследвания струват много

Изобразителните изследвания са скъпи. Те могат да струват стотици долари (вкл. и в България), освен цената на лечението ви. Ако не се нуждаете от тях, защо да харчите пари?

 

Кога трябва да направите изобразителни изследвания?

Ако вашият Gleason скор е 7 и повече или нивата на PSA са над 10 нанограма/милилитър, вашият карцином има вероятност да се е разпространил в тялото. В тези случаи вашият лекар трябва да ви назначи КАТ, РЕТ или костно сканиране, за да определи дали карциномът се е разпространил извън простатната жлеза. Ако вашият лекар не ви ги препоръча, попитайте защо.

 

 

СЪВЕТИТЕ НА CONSUMER REPORTS

Какво да попитате вашия лекар?

 

Ако наскоро ви е поставена диагнозата карцином на простатата, попитайте какви изследвания ще използва вашият лекар, за да определи стадия на развитие на вашия карцином. Уверете се, че сте разбрали как тези изследвания ще се използват, за да се определи вашето лечение. Някои лекари все още назначават изобразителни изследвания на всички мъже с простатен карцином, дори когато вероятността за разпространение на този рак е минимална.

 

Попитайте вашия лекар:

 

  • Какъв е моят Gleason скор и какви са стойностите на PSA?

 

  • Какво говорят тези числа за стадия на моя карцином и вероятността за неговото разпространение?

 

  • Защо препоръчвате извършване на КАТ, РЕТ или костно сканиране? Ако моят карцином е в ранен стадий, каква нова информация ще дадат тези изследвания?

 

  • Как ще използвате тези изследвания, за да определите моето лечение?

 

 

Как да използвате тази информация?

Тази информация е предназначена за да я използвате при разговора с вашия лекар. Тя не замества медицинския съвет и лечението. Използването на тази информация е на ваш риск.

© 2012 Consumer Reports. Разработено в сътрудничество с American Society of Clinical Oncology. За повече информация за ресурсите, използвани в тази статия и правилата за употреба, посетете ConsumerHealthChoices.org/about-us/.

 

09.2012 г.

 

По материали на:

Consumer Reports Helth

Оригиналният документ на кампанията

 

Превод: НСОПЛБ

Версия за печат

(.pdf, 1.02 MB)

< Назад