Новите изисквания на НАП за фискалните касови апарати

03.11.2011

Защо трябва да свързваме касовите си апарати с НАП?

 

Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и в Наредба № Н-18/2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства /ФУ/ поставят изискване всички фискални устройства – касови апарати и фискални принтери - да имат осигурена дистанционна връзка с НАП.

 

Тази дистанциона връзка се осъществява от така наречения данъчен терминал, който е вграден в новите модели касови апарати, а към старите, ако отговарят на определени изисквания, се добавя като външно устройство. За предаването на данни от касовия апарат към НАП се използва мрежата на мобилните оператори в страната.

 

Сроковете за изпълнение на това изискване са:

 • до 01.01.2011 г. - за търговците с течни горива;
 • до 30.08.2011 г. – за регистрираните по ЗДДС търговци с лекарствени средства;
 • до 30.11.2011 г. – за регистрираните по ЗДДС търговци със зърно;
 • до 31.03.2012 г. – за всички останали.
 • до 10 дни – за търговците, получили наказателно постановление от НАП за допуснато нарушение: Неиздаване на фискален бон.

 

Защо да бързаме сега?

 

Наблюденията на НАП показват, че задължените лица обикновено предприемат действия за привеждане на дейността си в съответствие с нормативните изисквания в последния момент.

 

Покупката на касов апарат е съпроводена с избор му, попълване на анкетна карта, разпечатване на удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, програмиране на фискалното устройство, фискализирането му, попълване и заверяване на паспорт, свидетество за регистрация, сервизен договор и кратка експлоатационна инструкция. Всичко това отнема не по-малко от 2 часа.

 

Наличните на пазара фискални устройства са няколко десетки милиона, а сервизните  фирми, които са единствено лицензирани да ги свързват с НАП и продават не са толкова много.

 

Вероятността да не успеем да изпълним изискването на закона, при изчакване на последния момент е реална.

 

За да избегнат това все повече търговци, се възползват от възможността да си запазят дата за фискализация и доставка на касовия апарат, като извършват предплащане, изцяло или частично.

 

Трябва да имаме предвид също, че все още не сме изпуснали момента, в който можем да закупим фискално устройство на изключително ниска цена, с голям процент търговска отстъпка от цената на производителя, поради по-слабата активност на пазара. Това, разбира се, се променя с всеки изминал ден.

 

Какво да направим, за да свържем фискалните си устройства с НАП? 

Дистанционното свързване на фискалните устройства с НАП се извършва чрез:

 • доработка на старото ФУ, с монтаж на външен данъчен терминал и
 • смяна на стария касов апарат с нов, с вграден данъчен терминал, отговарящ на изискванията на МФ.

 

 1. 1. За да се възползваме от доработката на стария касов апарат е необходимо да се убедим, че същото отговаря на изискванията за доработка и фигурира в списъка на НАП, публикуван на техния сайт. Доработката се извършва от производителя.
 2.  
 3. Трябва да имаме предвид също, че доработката на стария касов апарат:
 4.  
 • няма да ни стува по-евтино от закупуването на нов, а напротив /цената е около 370-380 лв., в зависимост от марката и модела/;
 • по време на доработката трябва да затворим търговския обект /нямаме право да издаваме касови бележки от кочан, по време на доработката/;
 • срока на доработката не е регламентиран;
 • касовия апарат след доработката няма да бъде гаранционен и ще дължим и такса за едногодишния сервизен договор;

2. Смяна на стария касовия апарат с нов, с вграден данъчен терминал.

Това е предпочитания от повечето търговци вариант: Срещу по-малка сума получаваме нов, гаранционен, отговарящ на изискванията на НАП касов апарат, с безплатен сервизен договор за първата година и предплатен едногодишен абонамент към мобилен оператор за трансфер на данни към НАП. Стария касов апарат се бракува.

 

Какво ще стане, ако не свържем касовия си апарат с НАП?

 

Неспазването на заложените в Наредба Н-18 срокове неминуемо ще доведе до запечатване на обекти и налагане на глоби и имуществени санкции от страна на НАП, което е желателно да бъде избегнато.

 

 

 

Информацията е предоставена на НСОПЛБ от  „Дейзи” ООД

< Назад