Необходими документи в практиката съгласно Стандарта по ОМ - 2006 г.

17.07.2011

Въпреки, че премина през всички регламентирани етапи на създаване и одобрение още през 2010 година, проектът на НСОПЛБ за актуализирани Стандарти по Обща медицина все още не е утвърден от Министъра на здравеопазването и не е публикуван и влязъл в сила. По тази причина екип на НСОПЛБ изработи примерен комплект документи, които трябва да има всяка практика за ПИМП, в съответствие със Стандартите по Обща медицинска практика, актуални днес.

 

Документите са изработени във вид, удобен за корекция, съобразени са с изискванията на Стандартите по ОМ - 2006 г., както и с изискванията на различните контролиращи институции. Тези документи се изисквато ИА "Медицински одит" при проверките на ЛЗ за ПИМП.

 

Документите са достъпни за изтегляне в архивиран файл  при наличие на актуална регистрация във форума. Справка за нормативната база можете да направите в раздел "Нормативна уредба" на сайта.

 

Документи по Стандартите за ОМ - 2006  г.

< Назад