Позиция

НСОПЛБ предлага пациентите да могат да се преглеждат при всеки общопрактикуващ лекар, когато техният отсъства

11.01.2024

Това предлагат отново от Сдружението на общопрактикуващите лекари като възможност, която да залегне в подготвяния анекс на Националния рамков договор за тази година.

Повече специалисти да могат да правят ултразвукова диагностика по договор с НЗОК

11.01.2024

Това е едно от предложенията, които отправят от Сдружението на общопрактикуващите лекари в хода на изработващия се в момента анекс към новия Национален рамков договор.

Д-р Брънзалов: Редно е държавата да започне да плаща потребителска такса за децата

11.01.2024

Профилактиката, промени в заплащането на имунизациите и намаляване на административната тежест са част от предложенията на общопрактикуващите лекари във връзка с преговорния процес по анекса на Националния рамков договор 2023-2025. По този повод разговаряхме със зам.-председателя на НСОПЛБ д-р Николай Брънзалов, както и за възможностите част от дейностите в болничната помощ да бъдат прехвърлени в извънболничната.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НСОПЛБ ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРАКТИКИ

10.01.2024

Уважаеми колеги,

Представяме Ви предложения на НСОПЛБ на Методика за финансиране осигуряване на медицински персонал в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, които извършват медицински дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НСОПЛБ ЗА АНЕКС НРД 2023-2025

09.01.2024

Уважаеми колеги,

В приложения документ ще можете да видите предложенията на НСОПЛБ за Анекс за НРД 2023-2025.

Становище на НСОПЛБ относно Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване

11.12.2023

Настояваме  електронизацията да се случва по начин, който не създава смущения, а улеснява работата ни, която преди всичко е да бъдем лекари.

Ето докога можем да сменим личния си лекар

11.12.2023

Това припомни д-р Христо Димитров в "Денят на Фокус“ по радио "Фокус“

Писмо до проф. Ангелов, председател на ПКЗ с молба за съдействие и предоставяне на допълнителна информация относно профилактичните прегледи

08.12.2023

Уважаеми колеги, представям ви материал, съобразно поетия по време на заседанието на Комисията по здравеопазването на 30.11.2023 г. по т. 1 от дневния ред ангажимент. Както заявих в изказването си, надявам се на съдействие от страна на ПКЗ, както и да бъде получена информацията, посочена в таблица 1 и 2.

НСОПЛБ получи грамота от Националната мрежа на здравните медиатори

05.12.2023

НСОПЛБ получи грамота от Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) за сътрудничеството, партньорството, както и за съдействието и подкрепата, която оказва за организацията на 15-ата Национална обучителна среща на здравните медиатори под надслов „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“. По време на това събитие беше представена информация за дейността и инициативите на здравните медиатори в България.

Становище относно Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.

28.11.2023

Уважаеми колеги,

Приложено ще намерите становището на НСОПЛБ относно Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г., внесен от Министерски съвет на 24 ноември 2023 г.