Позиция

Становище на НСОПЛБ относно проект на анекс към НРД 2022, изпратено до МЗ, НЗОК, БЛС на 04.04.2022 г.

29.04.2022

Както вече сме го заявили в наше писмо до ПКЗ, макрорамката на бюджета за ПИМП 2022 г. е реалистичен. Такъв е, защото е екзистенциален и в настоящата трудна ситуация и влошаващите се икономически условия, все пак гарантира работата и съществуването на практиките за ПИМП. Определените цени и обеми, съответстват на обсъжданите и предложени от нас.

 

Становище на НСОПЛБ относно Проект на Наредба за функционирането на Националната здравноинформационна система

27.04.2022

НСОПЛБ приветства публикуването на проекта за Наредба за НЗИС и подкрепя изграждането на НЗИС. Вече четвърта година откакто НСОПЛБ активно работи и съдейства на МЗ и изпълнителите на проекта за осъществяването му.

 

Всички Общопрактикуващите лекари работим вече една година и половина с готовите до сега модули на НЗИС за електронни направления за изследване при заболели от Ковид, електронни рецепти, електронни рецептурни книжки, електронни имунизации срещу Ковид, електронно въвеждане в НЗИС на задължителните ваксини, а от два месеца и с основния ни документ – Електронен амбулаторен лист.

 

Работата с НЗИС вече ни е позната. Натрупали сме богат опит и умения.

Становище на НСОПЛБ относно Проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

21.04.2022

НСОПЛБ подкрепя заявеното в становище на БЛС с изх.№ 107/19.04.2022 относно изписване на „бяла рецепта“ единствено в електронен вариант, а именно: „не подкрепя така предложените промени с Проекта, защото по този начин не се гарантират интересите на българските пациенти, а се ограничават правата на лекарите за упражняване на тяхната професия, което от своя страна ще доведе до ограничаване правата на пациентите.“

Становище на НСОПЛБ относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

11.04.2022

УВАЖАЕМА ПРОФ. СЕРБЕЗОВА,

Предлагаме следните изменения и допълнения, мотиви за които са посочени допълнително.

Становище относно диференциран подход на заплащане на профилактичните прегледи

08.04.2022

Изх. № 14 / 06.04.2022 г.

ДО МЕДИИТЕ

 

В наше писмо до ПКЗ определихме макрорамката на бюджета за ПИМП за 2022 г. като реалистичен. Такъв е, защото е екзистенциален и в настоящата трудна ситуация на фона на влошаващите се икономически условия и растяща инфлация, гарантира достъпа на гражданите  до първична медицинска помощ, както и възможността на практиките за ПИМП да осъществяват дейностите си. Определените цени и обеми, съответстват на обсъжданите и предложени от нас.

 

Това, което считаме за погрешна стъпка е предложението за диференцираното заплащане на профилактичните прегледи на здравноосигурени лица над 18 годишна възраст, а именно:

Позиция на НСОПЛБ относно предложението на доц. Антон Тонев

08.04.2022

Изх. № 13 / 05.04.2022 г.

ДО МЕДИИТЕ

 

Уважаеми дами и господа,

На свое заседание УС на НСОПЛБ обсъди идеите за промяна в ПИМП, споделени в публичното пространство от доц. Тонев и заявяваме следното:

ПИМП, осигурявана от ОПЛ, е основата на системата на здравеопазването, над която се надграждат останалите части (например, СИМП и БП) и всички взаимно се допълват. Нашите практики са разположени в много и най-различни населени места в България, включително и в част от тези, където няма друг, редовен, регулиран и достъпен за хората вид медицинска помощ.

Как готвените промени в здравеопазването ще се отразят на системата

08.04.2022

Коментар на д-р Гергана Николова

„Странно е, че сега, когато излизаме от един изключително тежък за системата период, започва да се говори за тотална смяна на съществуващия начин на работа в здравната система”, каза д-р Гергана Николова, която е общопрактикуващ лекар и член на БЛС.

Д-р Миндов: От 20 г. всеки може да сменя своя личен лекар

08.04.2022

„Странно е да занимаваме обществото с нещо, което не е документирано. Имаме едно вербално предложение в едно студио, който никога не е работил в извънболничната помощ“.

 

Така д-р Георги Миндов, председател на Софийското сдружение на общопрактикуващите лекари, коментари в „Тази сутрин“ предложението за свободен избор, при който пациентът да избира сам при кого да се лекува, без да има личен лекар.

 

„Свободният избор го има. От 2000 г. през шест месеца всеки може да смени личния си лекар“, припомни той.

Д-р Брънзалов, БЛС: Кадровият ресурс е проблем номер 1 при общопрактикуващите лекари

08.04.2022

Три различни тези съм чул откакто председателят на здравната комисия в НС доц. Тонев представи идеята за реформи в здравеопазването. Това коментира в „Денят започва“ д-р Николай Брънзалов, зам.-председател на БЛС, относно идеята за премахване на личните лекари.

Доц. Любомир Киров: ПП предлага промени на парче, но то е много голямо

08.04.2022

„Когато има някаква идея за промяна, тя трябва да бъде ясно формулирана и структурирана, да се кажат ясно мотивите, които трябва да са много сериозни, за да се правят сериозни промени, да има анализ на причините, довели до това, както и на резултатите от съответните промени - дали ще са положителни, или пък не. Тогава се сяда и се обсъжда публично. Промените, предложени от "Продължаваме промяната", са на парче, но парчето е много голямо“.