Писма

Писмо до МЗ за финансиране на извънредните имунизации срещу Морбили

15.02.2010

Настояваме да бъдат изпълнени законовите разпоредби, свързани с провеждането на извънредни имунизации, разписани в Наредба № 40 на МЗ и Закона за здравето.
 

Писмо до НЗОК относно проблема в Силистра

12.01.2010

На 07.01.2010 г.  изпратихме до вас писмо, в което изложихме проблема при сключване на индивидуален договор с колега ОПЛ от гр. Силистра. До момента все още не сме получили официален отговор от вас, както и информация за ваше официално становище до РЗОК Силистра. 
 

Писмо до УС на БЛС за промяна на НРД 2010 – съвместно указание

11.01.2010

След телефонен разговор с д-р Райчинов, във връзка с предстоящо изготвяне на съвместно указание между БЛС и НЗОК за НРД 2010, проведохме обсъждане и изпращаме предложенията на НСОПЛБ.
 

Писмо до медиите във връзка с проблема в Силистра

07.01.2010

В подкрепа на колегата, от името на НСОПЛБ днес изпратихме писмо до НЗОК с молба този случай да бъде максимално бързо разрешен, като посочихме аргументирана позиция за това.
 

Писмо до НЗОК относно проблема в Силистра

07.01.2010

В централата на НСОПЛБ се получи писмо от д-р Иво Борисов Тодоров, ОПЛ от гр. Силистра, в което колегата търси съдействие по проблем, възникнал при подаване на документи за индивидуален договор за 2010 г.

 

Писмо до НЗОК и РЗОК-Силистра във връзка с персонала в практиката на ОПЛ

07.01.2010

В централата на НСОПЛБ се получи писмо от д‐р Иво Борисов Тодоров, ОПЛ от гр. Силистра, в което колегата търси съдействие по проблем, възникнал при подаване на документи за индивидуален договор за 2010 г.
 

Писмо на РЗОК – Силистра за персонала в практиката на ОПЛ

06.01.2010

Писмо на РЗОК – Силистра за персонала в практиката на ОПЛ