Писма

Писмо до БЛС за участие в срещата за обсъждане на стандартите по ОМ

28.05.2010

Писмо до БЛС за участие в срещата за обсъждане на стандартите по ОМ.
 

Писмо до МЗ относно промяната в Наредба 40 (служебни бележки за децата)

20.05.2010

Писмо до МЗ относно промяната в Наредба 40 (служебни бележки за децата) 
 

Писмо до МЗ – Проект за стандарт по ОМ на НСОПЛБ

18.05.2010

С термините "обща медицина" се обозначава самостоятелна медицинска специалност, а с "обща медицинска практика" - специфична медико-социална дейност и вид лечебно заведение (синоним на практика за първична медицинска помощ).
 

Писмо до МЗ за проектите за стандарти по ОМ на доц. Маджова и НСОПЛБ

18.05.2010

Изпратените от БЛС до РЛК в страната проекти за стандарти по „Обща медицина” бяха поставени на широко обсъждане от общопрактикуващите лекари в България, в резултат на което се оформи следното становище.
 

Писмо до медиите относно ПТ за 1-во тримесечие на 2010 г.

01.04.2010

Вече е факт поредното неспазване на Закона за здравното осигуряване в частта му изплащане на разлики в потребителските такси за лица над 60 и 63 години.
 

Писмо до колегите във връзка с неприемането на отчетите за разликите в ПТ за 1-во тримесечие 2010 г.

31.03.2010

Във връзка с уведомителни писма от РЗОК до ИМП, които се основават на указание, спуснато от НЗОК да не се предават тримесечните отчети за изплащане на разликите в потребителските такси за лица над 60 и 63 г., ви препоръчваме да изготвите и предадете съответните отчети. 
 

Писмо до НЗОК във връзка с неприемане на отчетите за разликите в потребителските такси за 1-во тримесечие на 2010 г.

31.03.2010

Управителният съвет на НСОПЛ настоява да отмените разпоредбата, на която се основават уведомителните писма от РЗОК до ИМП, които указват да не се предават тримесечните отчети за изплащане на разликите в потребителските такси за лица над 60 и 63 г. и да приемате изготвените отчети по регулярния начин.
 

 

Писмо до институциите за промяната в ЗЛЗ за наемите на лекарските кабинети

18.03.2010

На фона на задълбочаващата се икономическа криза у нас, броят на неосигурените български граждани, които отпадат от листите на ОПЛ се увеличава, поради промените в Закона за здравното осигуряване. Тази тенденция автоматично води до намаляване на приходите в практиките за Първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) – това са практиките на семейните лекари.
 

Писмо до МЗ и БЛС за изготвените от НСОПЛБ Стандарти по ОМ

18.03.2010

Във връзка с възможността за корекция на Стандартите по Обща медицина, отразени в Наредба № 41 от 21 декември 2005 г. за утвърждаване на "Медицински стандарти по обща медицинска практика", издадена от Министерство на здравеопазването, обн. ДВ. бр.1 от 3 януари 2006г., Управителният съвет на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) на свое заседание на 19 – 20 февруари т.г., преработи съществуващите Стандарти, като консултира проекта с основния автор на сега съществуващите Стандарти ст.н.с. д-р Георги Иванов, д.м.н.
 

Писмо до МЗ за среща за насилието над децата

12.03.2010

Насилието върху деца е тема от изключително важно значение, която ни вълнува не само като лекари, но и като граждани. Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) ще съдейства при изготвянето на ефективен механизъм за справяне с проблема.