Писма

Писмо на доц. Иванов до УС на БЛС за представяне на приетите от БЛС Стандарти по ОМ

01.09.2010

Писмо на доц. Иванов до УС на БЛС за представяне на приетите от БЛС Стандарти по ОМ
 

Открито писмо на УС на НСОПЛБ за промените в Наредба 39

18.08.2010

Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията засяга без изключение всички българи и е средство за осигуряване на по‐добро здраве за нацията в дългосрочен план при рационално разходване на обществени ресурси. Ето защо, всяка предлагана промяна трябва да се обясни публично и да бъдат убедени хората, че ще бъде полезна, както и да бъдат мотивирани лекарите и да се постигне съгласие със съсловието относно медицинската й целесъобразност.
 

Кореспонденция с МЗ юни-юли 2010 г. по проблемите на ОПЛ

31.07.2010

Кореспонденция с МЗ юни-юли 2010 г. по проблемите на ОПЛ
 

Писмо до медиите относно публикувания Стандарт по педиатрия

15.07.2010

Преди два дни бе публикуван в Държавен вестник Медицинският стандарт по педиатрия, който съдържа в непроменен вид текстове, за които Управителният съвет на НСОПЛБ изпрати становище до МЗ още през месец май, в което сигнализирахме за противоречия на текстове в проекта за Медицински стандарт по педиатрия със съществуващата нормативна уредба, липса на баланс  „разход/медицинска полза”  и разминаване със стратегическите цели на Детското здравеопазване в Република България.
 

Писмо до БЛС относно публикувания Стандарт по педиатрия

15.07.2010

Настояваме УС на БЛС да вземе отношение по поставените проблеми, както и да даде оценка дали не са нарушени етичните правила между отделните медицински специалности.
 

Писмо до МЗ относно публикувания Стандарт по педиатриря

15.07.2010

Управителният съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) изпрати официално становище до Министерство на здравеопазването с изх. № 472/18.05.2010 г., в което сигнализира за противоречия на текстове в проекта за Медицински стандарт по Педиатрия със съществуващата нормативна уредба, липса на баланс „разход/медицинска полза” и разминаване със стратегическите цели на Детското здравеопазване в Република България.
 

Писмо до МЗ за специализацията по ОМ, предложения за промени в правилата за работа на ОПЛ, Стандартите по ОМ и участието на НСОПЛБ в проектите по оперативни програми на ЕС

05.07.2010

Съгласно изискванията на Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Наредба № 15 от 2 юли 2008г. за придобиване на специалност "Обща медицина" и програмата за специализация по обща медицина, лекарите преминават задължително практическо обучение в акредитирани амбулатории за първична медицинска помощ.
 

Писмо до МЗ относно Наредба 40 – служебни бележки за децата

14.06.2010

Ние, общопрактикуващите лекари, не сме съгласни с предлаганата промяна от Министерството на здравеопазването, която включва тези бележки в гарантирания пакет, при положение че МЗ не е предложило актуализация на бюджета на ПИМП за тази цел.
 

Писмо до МЗ за състава за защита на Стандартите по ОМ

11.06.2010

След проведената на 10 юни 2010 г. консенсусна среща за обсъждане на проектите за стандарти по Обща медицина с широко участие на общопрактикуващи лекари от страната, членове на Националното сдружение на ОПЛ в България, на Научното дружество по Обща медицина, на представители от УС на БЛС и на членове на Съвета по „Стандарти за качество и ефективност на диагностично-лечебната дейност, единодушно беше избран и одобрен  Проектът за Стандарти по обща медицина, изработен от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, като отговарящ на изискванията за медицински стандарт и специфичните условия в България към настоящия момент. Текстовете бяха обсъдени и беше постигнат консенсус между присъстващите за актуалност, приложимост и приемливост. 
 

Писмо до МЗ за участниците от НСОПЛБ в Консултативния съвет по здравна политика

08.06.2010

Писмо до МЗ за участниците от НСОПЛБ в Консултативния съвет по здравна политика