МТСП отговори на становището на НСОПЛБ за лекарствата за ветераните

26.09.2012

След изпращането на  Становище на НСОПЛБ за публикуваната нова Наредба №3 от 24.08.2012 г. за реда на предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните, получихме от МТСП  отговор.

МТСП е едно от министерствата, които участват в изготвянето на наредбата и съвместно с още три министерства я публикува, което означава, че МТСП е съгласно с публикувания текст. Естествено възниква въпросът: ако нямат необходимата компетентност, защо участват в изготвянето и узаконяването на наредбата?

 

Очакваме отговорите на останалите автори на нормативния документ

Отговор от МТСП

(.pdf, 664.2 KB)

< Назад