Становище на НСОПЛБ за публикуваните промени в Наредба №3 от 24.08.2012 г.

14.09.2012

Във връзка с публикуването на нова Наредба №3 от 24.08.2012 г. за реда на предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните, от НЗОК потърсиха мнение и коментар от НСОПЛБ.

 

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари изпрати становище по въпроса до НЗОК, МЗ, МФ, МТСП и МО с предложение за промяна на Наредба 3 така, че да се запази досегашния ред на предписване и получаване на медикаменти от ветераните. . Цялото становище можете да прочетете в прикачения файл "Становище на НСОПЛБ - Ветерани"

 

От своя страна НЗОК изпратиха до изпълнителите на медицинска помощ Указание за режима на предписване на лекарствата, отпускани на ветераните от войните, което ще определя реда на предписване и отпускане на медикаментите на ветераните, като предложи на МЗ промени в Наредба 3. Указанието можете да намерите в раздел "Нормативна уредба - НРД 2012"

 

Указанието на НЗОК запазва досегашния режим на предписване на медикаменти на ветераните - на обикновена (бяла) рецепта в 2 екз., не повече от 3 рецепти за месеца и не повече от 3 медикамента на една рецепта.

 

ВАЖНО! Тъй като контролът по предписването е прехвърлен на НЗОК, необходимо е изписаните медикаменти на ветераните да бъдат регистрирани в поле "Терапия" на амбулаторния лист - вид на медикаментите, доза, бр. опаковки и за какъв период от време са изписани медикаментите.

 

 

Становище на НСОПЛБ - Ветерани

(.pdf, 596.53 KB)

< Назад