Позиция на регионалните структури

Сдружението на ОПЛ в Смолянска област за неблагоприятните практики

28.03.2012

В писмо до институциите Сдружението на ОПЛ в Смолянска област анализира промените в заплащането на неблагоприятните практики за 2012 година

Кой издава съобщенията за смърт - кореспонденция с МЗ

20.03.2012

В прикачените файлове е кореспонденция между д-р П. Желязков, Председател на ССЛБ, и МЗ във връзка относно издаването на съобщенията за смърт.