Кой издава съобщенията за смърт - кореспонденция с МЗ

20.03.2012

В прикачените файлове е кореспонденция между д-р П. Желязков, Председател на ССЛБ, и МЗ във връзка относно издаването на съобщенията за смърт.

 

Съгласно отговора от МЗ, нормативно регламентираните случаи на издаване на съобщения за смърт, са:

 

1. ЦСМП организират и осигуряват превозване на трупове, подллежащи на съдебно-медицинска експертиза;

 

2. Лекарите от ЛЗ за болнична помощ издават съобщенията за смърт при настъпването ѝ в ЛЗ.

 

Във всички останали случаи съобщенията за смърт могат да се издават от всеки лекар, упражняващ медицинска професия в лечебно заведение, който констатира смъртта.

 

Дейността по констатиране на смърт не се заплаща от НЗОК.

 

По-подробна информация по тази дейност и нормативната уредба можете да намерите в специално подготвената презентация за конференциите на НСОПЛБ през 2011 година.

Отговор на МЗ - 1

(.pdf, 89.86 KB)

Писмо на д-р П. Желязков

(.pdf, 72.81 KB)

Отговор на МЗ - 2

(.pdf, 60.97 KB)

< Назад