Библиотека

Назрява криза: английските ОПЛ споделят, че претоварването им е вредно за пациентите

14.04.2015

ОПЛ в Обединеното Кралство не са щастливи от състоянието на своята професия.

 

Проучване на British Medical Association (BMA), публикувано на 9.4.2015 г  на сайта на ВМА показва, че 93 % от ОПЛ считат, че са претоварването им с работа има негативен ефект върху качеството на услугите, които предоставят на пациентите.

Гонартроза – парацетамолът е най-малко ефективният избор

05.03.2015

Въпреки разпространението на гонартрозата, малко проучвания сравняват лечебните резултати при различни методи на лечение. Метаанализ  сравнява 137 съобщения за ефективността на различни терапевтични възможности и показва, че парацетамолът, най-широко използван за лечение на болката, не показва клинично сигнификантно намаляване на болката.

 

Болките в гърлото при млади хора може да са проява на сериозно заболяване

28.02.2015

Болките в гърлото при лица от 15 до 30 години, които имат отрицателен тест за стрептококи, могат да са проява на сериозна инфекция с Fusobacterium necrophorum, според проучване, публикувано на 17.02.2015 г. в Annals of Internal Medicine.

 

Осем специфични признака на настъпваща смърт при раково болни

10.02.2015

Изследователи са определили осем високо специфични клинични признака, които могат да предскажат настъпването на смърт в рамките на 3 дни при раково болни. Резултатите могат да помогнат на членовете на семейството и на лекарите да вземат правилно решение за грижите за пациентите. Проучването е публикувано на 9.2.2015 г. в Cancer.

Ръководство за поведение при хранителни нарушения

24.01.2015

Нарушенията в хранителното поведение са чести, особено сред млади хора, и са свързани със значима заболеваемост и смъртност.  Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists публикува в броя от ноември 2014 г. препоръки за клиничната практика при лечение на хранителни нарушения.

 

Choosing wisely: 5 изследвания и лечения, които трябва да се избягват при разстройства на съня

09.01.2015

Лекарите трябва да избягват полисомнографията (ПСГ) при пациенти с хронична инсомния, освен ако има симптоми на съпътстващо разстройство на съня – препоръчва American Academy of Sleep Medicine (AASM) в своя списък за кампанията Choosing Wisely, публикуван на 2.12.2014 г.

Ваксинациите предпазват децата от алергични заболявания

09.01.2015

Децата, които получават рутинните имунизации в детството, имат по-малка вероятност да развият алергия по-късно в живота си, въпреки мнението на много родители – са изводите от проучване, представено на 7 декември 2014 г.

Задоволстввото на пациента и качеството на грижите – свързани ли са?

06.01.2015

Задоволството на пациента в здравеопазването

 

След 1980 г интересът към измерване на задоволството на пациента от оказаните му медицински грижи се повишава, което е последвано от съобщения, че по-високото ниво на задоволство е свързано с по-добър  здравен резултат. Това не е било общоприето и дебатът за използването на задоволството на пациента като маркер за качество на грижата продължава.

Почти 9 % от ражданията в САЩ са извършени рано по желание и без никаква медицинска причина

06.01.2015

Почти 9 % от ражданията, заплатени от Medicaid (осигурителен фонд в САЩ) – около 160 000 годишно – са били раждания с избрана дата преди 39 гестационна седмица, което води до по-лоши здравни последици за майките и децата и по-високи разходи. Изводите са направени след проучване, публикувано на 9.12.2014 г. в списание Health Affairs.

Ултразвуковата диагностика – по-необходима и достъпна от всякога

28.11.2014

Ултразвуковата диагностика е новата, достъпна и незаменима методика, използвана в съвременната медицина. Безопасна за пациента и носеща висока диагностична стойност за лекаря, тя се превръща в основна необходимост за всяка практика.